Interview s Annou Hajduchovou-Zátureckou, CFO Frey Services

Interview s Lydkou Vajsáblovou, spolumajiteľkou Kliniky ReFit
26. júla 2021
Rozhovor s Milošom Bátovským, Program Lídrom LeadINcentra
20. decembra 2021

1. V akej životnej etape ste išli do programu LeadINcentra - Authentic Leadership?

O programe Authentic Leadership som sa dozvedela z veľmi pozitívnej referencie od priamej účastníčky. V čase, keď som sa rozhodla do programu prihlásiť som zažívala náročné obdobie plné zmien a nových výziev v pracovnom aj osobnom živote. Obsah nasvedčoval, že to je presne to, čo práve potrebujem, aby som znovu nadobudla životnú rovnováhu. Celý program v mojom prípade trval takmer rok a cením si, že mi môj zamestnávateľ účasť v ňom umožnil.

2. Zmenilo Vás poznanie z programu? Ak áno, tak ako?

Rozhodne áno a v mnohých ohľadoch. Najviac mi zarezonovalo, že má zmysel stavať uplatnenie práve na svojich silných stránkach a nie sa úmorne snažiť rozvíjať tie slabé, o ktorých dnes viem, že nie sú mojim prirodzeným talentom. Uvedomujem si, že sú oblasti, v ktorých vynikať nebudem a budú mi nadmerne odoberať energiu, a preto je lepšie takéto úlohy zveriť niekomu, kto ich zvládne hravo a navyše s dobrým pocitom. A to platí v práci aj doma. 😊

3. Spomínate si na nejaký silný „aha“ moment?

Takým bolo pre mňa uvedomenie si rozdielnosti talentov a rôznorodosti postojov a uhlov pohľadu iných ľudí na tú istú vec – nastal u mňa dokonalý prechod od frustrácie k fascinácii. Najväčšie potešenie mi prinieslo pochopenie a bezvýhradné prijatie mojich najbližších.

4. To sa veľmi dobre počúva, ale predpokladám, že ten prechod „od frustrácie k fascinácii“ nebol taký jednoduchý?

Nebudem popierať, že som v istom momente zvažovala aj radikálnu zmenu pracovného zamerania.

Môj perimeter povinností ako CFO sa s nárastom počtu zverených spoločností zásadne rozšíril a ja som sa tak dostala do nejednej veľmi náročnej situácie. Spočiatku bolo pre mňa veľkou výzvou ako sa postavím k neustálemu porovnávaniu s mojim predchodcom, predovšetkým zo strany kolegov, ktorí boli naučení na jeho spôsob práce, ktorý bol úplne iný ako ten môj.

Počas trvania programu som čelila aj veľkým osobným výzvam, najprv pocitu tzv. „Amazonky“ tj. ako mám všetko zvládať sama a dokázať sa postarať o blízkych. Neskôr prišli aj rany v podobe smrti najbližších, s ktorými som sa potrebovala vyrovnať. Boli to skutočne veľmi náročné časy.

5. Keď spomínate Vašu rodinu, ako Vás ovplyvnil AL program práve doma? V spolužití s manželom a deťmi?

Aj tu prišla v niektorých ohľadoch veľká úľava, napríklad som dokázala lepšie pochopiť svoju 12 ročnú dcéru a jej „zmysel pre chaos a neporiadok“, ktorý bol dovtedy našou častou témou konfliktov. Tiež som lepšie a hlbšie porozumela rozdielom nielen medzi deťmi, ale aj nami rodičmi a prestala som „siliť“ náš spoločne strávený čas a radšej sme sa naučili deliť si koníčky podľa našich skutočných potrieb. Nevyčítam si, keď dcéra strávi víkend len s otcom pretekmi na koňoch (obaja sú skutočne veľmi akční 😊), pričom ja so synom ostanem doma a užijeme si naopak kľud a pohodu. Samozrejme, stále máme aj spoločný program, ale už lepšie chápem naše individuálne preferencie a snažím sa ich zohľadniť.

6. Vrátim sa ešte k práci. Prečo ste odporúčali program v rámci štruktúr vlastnej firmy? Čo Vás motivovalo?

Na začiatku programu sme z úst programových lektoriek počuli, že nás budú viesť k tomu ako si dosiahnutý materiálny úspech vedieť aj skutočne užiť s dobrým pocitom a radosťou. A toto som ja na sebe reálne pocítila. Pracujem v korporátnej a veľmi dynamickej sfére, kde sú kladené vysoké nároky na flexibilitu, výkon a nasadenie zamestnancov. Vnímam, že vnútorný motivačný potenciál, nech je akokoľvek silný, sa bez ďalších stimulov časom vytráca. Obdobie pandémie bolo a ešte stále aj je vhodným časom pre uvedomenie si, ktoré sú tie skutočné a trvácne hodnoty. Je zrejmé, že za úspechom každej spoločnosti v dobrých, ale najmä v zlých časoch stoja motivovaní a lojálni ľudia.

Moja iniciatíva pri presadení celofiremného rozvojového programu v spolupráci s LeadINcentrom pre našich zamestnancov bola postavená práve na potrebe preukázať kolegom, že si ich prínos a talent ceníme a záleží nám na ich osobnostnom raste a vnútornej rovnováhe.

7. Neobávali ste sa ako tento „externý“ rozvojový program zapôsobí na Vašich kolegov, zamestnancov?

Ale, samozrejme, že áno. Aj keď ma väčšina riaditeľov podporila, nie všetci boli nadšení. Uvedomovali sme si, že hrozí aj reálne riziko, že sa ľudia môžu po absolvovaní programu rozhodnúť vykročiť iným smerom a dať výpoveď. Našťastie, sa to zatiaľ nestalo. Naopak vnímame extrémne pozitívny efekt, ktorý to malo na ľudí. Takže hoci som pri pilotnej skupinke mala „malú dušičku“ či a ako to kolegov zaujme, verila som pozitívnemu efektu, ktorý sa pomaly ukazuje. Už sme posunuli do programu 30 zamestnancov na dobrovoľnom základe a plánujeme ho ponúknuť všetkým našim zamestnancom (je ich viac ako 100).

Ako veľký prínos vnímam aj skutočnosť, že tie workshopy majú „teambuildingový efekt“, keďže v skupinách sú zastúpené všetky oddelenia a ľudia tak utužujú aj interné vzťahy, a v tom je obrovský prínos aj pre nich aj pre nás ako spoločnosť.

8. Od ukončenia Vášho programu už uplynul istý čas, tak ako teraz vnímate všetky tie informácie a dopady? Čo by ste chcela ešte zmeniť alebo dosiahnuť?

Uvedomila som si, že moja dlhoročná kariéra v oblasti čísel (financií) ma priviedla k poznaniu, že to na kom najviac záleží, sú práve ľudia. Že napriek ére automatizácie, to skutočné, čo tvorí hodnotu je ľudský potenciál a v jeho rozvoji sa budem angažovať aj naďalej.

– 4 november 2021 –