PROGRAMY ZAMERANÉ NA ZVLÁDANIE STRESU A ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ

Súčasné prostredie života je veľmi rýchle, orientované na výkon a vystavuje človeka obrovskému množstvu stresujúcich podnetov. Dnešná intenzívna doba so sebou prináša zvýšenú chorobnosť a riziko syndrómu vyhorenia, tým pádom aj zníženú motiváciu, efektivitu a výkonnosť na pracoviskách. Toto si vyžaduje nový typ investície – do psychickej pohody a odolnosti zamestnancov. Naše programy boli navrhnuté tak, aby človeka vybavili množstvom praktických nástrojov a techník na dosiahnutie väčšej rovnováhy a celkovej odolnosti voči záťažovým situáciám v každodennom živote.MINDBALANCE
MINDBALANCE je vlastný koncept, ktorý ponúka možnosť naučiť sa praktické techniky na lepšie zvládanie stresu, ponúka bezpečné miesto na zdieľanie, aj na vyventilovanie svojich strachov (obáv, pochybnosti, neistôt) v súčasnej zložitej situácii.

Zámer MINDBALANCE-programu je prispieť k vzájomnej prosperite prostredníctvom pomoci zamestnancom nájsť rovnováhu, lepšie zvládať problémy, chápať a zvládať vlastné strachy a získať tak celkovo väčšiu odolnosť voči záťaži a aktuálnym výzvam. Výsledkom toho bude ich zvýšená angažovanosť, efektivita a stabilný výkon, ktorý je prínosom aj pre zamestnávateľa.

CIEĽOM PROGRAMU JE:

 • zvýšiť schopnosť účastníkov porozumieť a lepšie zvládnuť situácie akútnej a chronickej záťaže v osobnom a profesionálnom živote,
 • získať vyššiu odolnosť,
 • udržať si fókus a vysoký výkon.

AKO PROGRAM FUNGUJE


Tento program je rozdelený do 2 formátov vhodných pre:


VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV

 • Obsah balíka

  2x skupinové webináre, 1x dobrovoľné individuálne psychologické poradenstvo pre záujemcov (1 hodina)

 • Typ skupinového stretnutia

  Interaktívny online webinár

 • Trvanie stretnutia

  1,5 hodiny

 • Frekvencia

  1/týždeň alebo 2 týždne

 • Počet účastníkov

  20

 • Obsah skupinového stretnutia

  - Krátka prezentácia aktuálnej témy interaktívnym spôsobom, priestor na otázky
  - Učenie praktických techník
  - Krátke cvičenie na uvoľnenie stresu

VYBRANÁ SKUPINA (manažéri, talenti,...)

 • Obsah balíka

  4x group-coaching , 3x dobrovoľné individuálne stretnutie pre záujemcov (1,5 hodina)

 • Typ skupinového stretnutia

  Online group coaching

 • Trvanie stretnutia

  2 hodiny

 • Frekvencia

  1/týždeň alebo 2 týždne

 • Počet účastníkov

  12

 • Obsah skupinového stretnutia

  - Prezentácia aktuálnej témy dohodnutej s účastníkmi
  - Zdieľanie najlepších praktík, učenie techník zameraných na riešenie problémov posilnených skupinovou dynamikou a okamžitou uplatniteľnosťou
  - Cvičenie na uvoľnenie stresu


MINDFULNESS
Mindfulness (všímavosť) je vedecky overená metóda, ktorá pomáha zvýšiť celkovú psychickú pohodu, stabilitu a odolnosť. Má pozitívny vplyv na mentálne a fyzické zdravie človeka, zároveň zvyšuje jeho efektivitu a výkon na pracovisku.

Cieľom programu Mindfulness je sprostredkovať účastníkom praktické techniky, ktoré im pomôžu:

 • Lepšie zvládať stres
 • Zvýšiť svoju schopnosť koncentrácie a pozornosti
 • Zaobchádzať so záťažovým situáciami a negatívnymi emóciami s väčšou ľahkosťou
 • Zlepšiť svoju schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

AKO PROGRAM FUNGUJE


Program pozostáva zo štyroch interaktívnych workshopov s frekvenciou 3 – 4 týždne. Jednotlivé interakcie trvajú 2 – 4 hodiny, čo nám poskytne dostatočný priestor na vysvetlenie teórie a praktický nácvik techník. Účastníci takto získajú silný základ v oblasti mindfulness, ktorý môžu ďalej aplikovať v praxi, ako v pracovnom, tak aj súkromnom živote.INNER BALANCEInner Balance (vnútorná rovnováha) je vlastný koncept zameraný na zvýšenie celkovej psychickej odolnosti a pohody zamestnancov, tým pádom aj na posilnenie ich zdravia a efektivity na pracovisku. Skladá sa z unikátnej kombinácie niekoľkých techník a postupov inšpirovaných psychológou, neurovedou, konceptom mindfulness, Tao Jin a jógou.

Cieľom programu je zvýšiť schopnosť zvládať stres a záťažové situácie tak v pracovnom, ako aj v súkromnom živote. Účastníci sa naučia pracovať so svojimi strachmi a blokmi, lepšie tak budú využívať svoj potenciál. Ďalšie benefity:

Naučíte sa jednoduché a účinné techniky na prevenciu stresu a udržania rovnováhy, ktoré vám pomôžu pri rozvoji vyššej úrovne odolnosti, koncentrácie a uvoľnenosti Precvičovaním so skupinou získate praktickú skúsenosť ako použiť naučené techniky vo vašom každodennom živote, napríklad v emočne náročných situáciách, na stretnutiach alebo kdekoľvek to je užitočné a potrebné.


AKO PROGRAM FUNGUJE


Program sa realizuje skupinovo s maximálnym počtom 15 účastníkov. Časovo je rozdelený do štyroch 2-hodinových blokov, s odstupom 1 – 3 týždňov. Dvojhodinové bloky poskytnú dostatočný priestor na vysvetlenie teórie a praktické odskúšanie techník bez ďalšieho nutného ukrajovania z pracovného časového fondu. Zamestnanci po skončení workshopu môžu naučené okamžite aplikovať v praxi.