TRANSFORMAČNÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Tieto programy sú primárne určené pre súkromnú klientelu - t.j. fyzické osoby, začínajúcich podnikateľov, ľudí na kariérnej križovatke alebo prestávke, pre tínedžerov, mládež zamýšľajúcu sa nad kariérnym smerovaním. Sú vhodné pre tých, ktorí potrebujú a majú aj záujem o rozvoj a posun vo svojich životoch v zmysle úspechu a spokojnosti zároveň.

K tomu, aby sme boli skutočnými lídrami pre druhých, je nevyhnutné, aby sme sa najprv stali lídrom sebe samému. V našom prístupe to znamená, že viem, kto som, poznám svoju unikátnu hodnotu, zdroje svojej vnútornej motivácie. Viem, aké sú moje strachy, viem s nimi efektívne narábať, ako aj vedome posúvať svoje limitujúce vzorce, ktoré mi bránia budovať udržateľný úspech.


V našom prístupe používame vlastný koncept, čerpáme z vedomostí a z reálnych skúseností z oblasti psychológie a neurovedy. Aplikujeme kombinované techniky z coachingu, transformačného poradenstva i hĺbkovej práce s človekom. Individuálny program vždy nastavíme podľa potrieb daného klienta – obsah i rozsah (spravidla 5-10 stretnutí s frekvenciou 2-4 týždne).INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

Darčekový poukaz k programuV prípade záujmu nás kontaktujte na: coordination@leadincenter.com

PATHFINDER TEENAGERozvojový program pre mládež


Pathfinder je program pre mládež, vo veku 13 – 20 rokov, na rozvoj ich leadershipu cez objavenie vlastného prirodzeného talentu a silných stránok, poznanie svojej hodnoty, porozumenie svojim strachom, obavám a možným blokom. Jeho zámer je viesť účastníkov k objaveniu rôznych spôsobov ako vedome, autenticky a s ľahkosťou budovať svoj úspech v živote tak v profesionálnom, ako aj v osobnom živote. Program pozostáva z 5 interakcií vo forme workshopov a akceleračného stretnutia, s frekvenciou interakcií typicky každé 2 – 4 týždne.

Program pomáha:

Získať v živote väčšiu pohodu.
Objaviť, ako rôzne môže byť poprepájaný mozog každého z nás a prečo môžeš mať občas pocit, že sú okolo Teba niektorí "divní".
Porozumieť svojim vlastným strachom a limitujúcim vzorcom, ktoré máme od ranného detstva v našej hlave, a cez toto porozumenie nájsť svoju vnútornú silu a rovnováhu.
Rôzne spôsoby, ako zlepšiť svoju schopnosť komunikovať nielen s rovesníkmi ale aj s autoritami či deťmi a budovať si tak kvalitné a naplnené vzťahy s druhými.

Časový plánMesiac 1

 • Talent Dynamics test a report
 • -

Mesiac 1

 • Workshop #1: Otvárací workshop: Talent a Flow
 • 0,5 dňa

Mesiac 2

 • Workshop #2: Líderstvo ako postoj k životu
 • 0,5 dňa

Mesiac 3

 • Workshop #3: Obmedzujúce vzorce a bloky
 • 0,5 dňa

Mesiac 4

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách
 • 1,5 hod.
 
 

Mesiac 5

 • Workshop #4: Transformácia mysle „nemožného“
 • 0,5 dňa
 
 

Tento rozvrh je orientačný. Dodávateľ má právo meniť poradie workshopov a jednotlivých tém, aktivít.


CESTA K SEBERozvojový program pre ženy


Tento unikátny rozvojový program prináša možnosť objaviť nové spôsoby ako byť udržateľne úspešná a zároveň mať v živote väčšiu pohodu a kvalitnejšie vzťahy. Interakcie vo forme workshopov a akceleračného stretnutia sa konajú raz za 4 max. 6 týždňov. Počas programu aplikujeme rôzne techniky, ktoré sú okamžite využiteľné v každodennom živote.

Program pomáha:Časový plán


Mesiac 1

 • Talent Dynamics test a report
 • -

Mesiac 1

 • Workshop #1: Otvárací workshop: Talent a Flow
 • 0,5 dňa

Mesiac 2

 • Workshop #2: Líderstvo ako postoj k životu
 • 0,5 dňa

Mesiac 3

 • Workshop #3: Obmedzujúce vzorce a bloky
 • 0,5 dňa

Mesiac 4

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách
 • 1,5 hod.
 
 

Mesiac 5

 • Workshop #4: Transformácia mysle „nemožného“
 • 0,5 dňa
 
 

Tento rozvrh je orientačný. Dodávateľ má právo meniť poradie workshopov a jednotlivých tém, aktivít.


DISCOVERYRozvojový program pre mužov


Tento unikátny rozvojový program prináša možnosť objaviť nové spôsoby ako byť udržateľne úspešný a zároveň mať v živote väčšiu pohodu a kvalitnejšie vzťahy. Šesť interakcií vo forme workshopov a akceleračného stretnutia sa konajú raz za 4 max. 6 týždňov. Počas programu aplikujeme rôzne techniky, ktoré sú okamžite využiteľné v každodennom živote.

Program pomáha:Časový plán


Mesiac 1

 • Talent Dynamics test a report
 • -

Mesiac 1

 • Workshop #1: Otvárací workshop: Talent a Flow
 • 0,5 dňa

Mesiac 2

 • Workshop #2: Líderstvo ako postoj k životu
 • 0,5 dňa

Mesiac 3

 • Workshop #3: Obmedzujúce vzorce a bloky
 • 0,5 dňa

Mesiac 4

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách
 • 1,5 hod.
 
 

Mesiac 5

 • Workshop #4: Transformácia mysle „nemožného“
 • 0,5 dňa
 
 

Tento rozvrh je orientačný. Dodávateľ má právo meniť poradie workshopov a jednotlivých tém, aktivít.