REFERENCIE


Všetkým klientom ďakujeme za možnosť spolupráce - za kus spoločnej cesty k vzájomnej prosperite, ktorú sme spolu vytvárali v maximálnej dôvere, úprimnosti a otvorenosti. Veľmi si to vážime.


 

AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMYATAIRU LEADERSHIP PROGRAM (AAL) - Level I


Ivonne Bezakova, GEO supply chain manager at Hewlett Packard Enterprise
The authentic leadership program was an amazing experience, in every session I got tools to make real changes in my life and become happier and more satisfied. I went through a very difficult situation while I was taking the course, the team and the group supported me incredible, it was a journey discovering myself, energizing and focusing on growing as a person and becoming a great and true leader. The whole experience was motivational and inspirational. I would definitely recommend this program to everyone, who is looking for growth in all aspects of their lives and want to learn how to get the best of themselves to serve others.
→ linkedin
Anna Hajdúchová Záturecká, CFO Emil Frey Slovensko
O programe Autentického líderstva pre ženy som sa dozvedela od známej, ktorá keď mi o ňom s nadšením rozprávala, ani trochu nepreháňala. Na vlastnej koži som si počas programu prežila niekoľko „aha“ momentov. Naučila som sa rozlišovať situácie, kedy nie som vo svojom prirodzenom talente, a aktivity, ktoré mi životnú energiu a radosť odoberajú, viem dnes limitovať. Uvedomujem si svoju vlastnú hodnotu a jedinečnosť a s otvorenou mysľou prijímam rôznorodosť ľudí okolo seba. Program sa pre našu skupinu spustil v čase vypuknutia prvej vlny Covid pandémie, ktorá priniesla veľkú mieru neistoty a spochybnila zaužívané stereotypy v našich životoch. Za rok trvania programu sa v mojom živote udialo veľa zásadných zmien a práve vďaka témam, ktoré boli predmetom našich stretnutí, som v sebe objavila skrytý vnútorný potenciál. Jeho nájdenie mi pomohlo sa ťažkým obdobím preniesť a hlavne vyjsť z neho silnejšia a bohatšia o mnohé poznania. Účasť v programe ma oslovila natoľko, že sme s podporou nášho CEO a v spolupráci s LeadINcenter zostavili rozvojový program pre našich zamestnancov. Prvé realizované workshopy prinášajú silnú pozitívnu odozvu. Ďakujem zo srdca program-líderkám za ich úžasný prístup, ľudskosť a úprimný záujem!
→ linkedin
Anna Záhorčáková, Obchodná riaditeľka DITEC, a.s.
Program ATAIRU Authentic Leadership mi priniesol do života nový uhol pohľadu na ženský leadership, na prežívanie života a na šťastie. Ak by som mala zhrnúť moju osobnú skúsenosť, zdôrazním nasledovné: v pracovnom živote ako líderka a kolegyňa som zlepšila komunikáciu a vzťahy s kolegami, mám väčšiu sebakontrolu na základe sebapoznania, spoznala som nové a inšpiratívne ženy z tímu a LeadINcenter, pochopila som, že práca so ženami a naším sebavedomím je stále aktuálnou a dôležitou témou a moja práca v tomto smere má stále význam, že prenášať vedomosti do praxe ide oveľa rýchlejšie a prirodzenejšie ako som si myslela, že je správne a dôležité postaviť si hranice, inšpirovala ma idea prepájania absolventov programu a jeho jasná štruktúra, ale hlavne „rozum a cit“ v jednom. Ak chcete zažiť príjemnú a výnimočnú energiu vytvorenú ľuďmi, miestom a myšlienkou, posunúť sa ďalej v práci, živote, prežívaní a myslení, spoznať nových ľudí, pochopiť a nájsť svoje šťastie a talent, tak vám vrele odporúčam program ATAIRU Authentic Leadership.
→ linkedin
Mariana Kopecká, EMEA Supply Assurance Manager at Lenovo
Najlepší rozvojový program, ktorý som mala možnosť absolvovať. Jeho výnimočnosť tkvie v tom, že neostáva len v rovine teórie, ale dbá na prepojenie s reálnym životom. Bez akejkoľvek nadsázky viem s čistým svedomím povedať, že tento program zmenil a ovplyvnil môj život vo veľmi veľa rovinách. Tak ako v práci , tak aj v súkromí. Pomohol mi pochopiť moju výnimočnosť, naučil ma nebyť “superženou”, určiť a pomenovať svoju hodnotu a v neposlednom rade mi ukázal, aký veľký rozdiel v kvalite života je, ak človek vie, kde je jeho flow, vášeň a talent😊.
→ linkedin
Zuzana Liner, Procurement and Vendor Management Lead at RPC
Program ATAIRU Authentic Leadership som absolvovala v korona období rokov 2020 a 2021 a napriek sťaženým podmienkam nás ním program-líderky sprevádzali tak, že sme mohli naplno využiť všetok jeho potenciál. Výhodou je rozvrstvenie stretnutí v priebehu dlhšieho obdobia, čo napomáha pretaveniu získaných informácii a zručností do každodenného života - podľa princípu „Aby sme mohli viesť iných, treba najprv vedieť viesť samého seba“. Práca s typológiou svojej osobnosti, svojimi talentami, vášňami, ale aj strachmi a ich pretavenie do manažovania vzťahov s inými ľuďmi – a nielen na pracovisku – má nepochybný transformačný účinok viditeľný v súkromnom aj pracovnom živote. Za seba môžem povedať, že som rozhodnutá v nastúpenej ceste pokračovať a ďakujem LeadINcentru za skvelý program.
→ linkedin
Vaska Zaykova, Tranformation Manager Raiffeisen Bank International
Spoločnosť LeadIN je našim dôverným partnerom od roku 2018. Ich program Authentic Leadership bol súčasťou 3 interných rozvojových programov (pre Agile koučov, Business Analytikov and Data Scientist-ov). Už viac ako 120 zamestnancov skupiny Raiffeisen (Rakúska, Strednej a Východnej Európy) absolvovalo LeadIN - workshopy so zameraním ako byť úspešným lídrom sebe samému a ako viesť iných k dosahovaniu lepšieho výkonu a lepších výsledkov. Workshopy boli pripravované na mieru a prispôsobené špecifickým potrebám našich účastníkov, a čo je najdôležitejšie, preukázali viditeľný vplyv na rozvoj líderských schopností našich kľúčových zamestnancov v celej skupine Raiffeisen Group. Spätná väzba našich účastníkov ukázala, že si cenia nielen kvalitu a relevantnosť obsahu, ale aj pozornosť a starostlivosť, ktorú počas workshopov dostávali. Moja spätná väzba, ako organizátora zodpovedného za programy, je veľmi pozitívna: plynulá a veľmi prospešná spolupráca pred, počas a po každom workshope, spĺňajúca všetky naše požiadavky. LeadIN prispieva k transformácií našich lídrov a teším sa na ďalšie spoločné projekty!
Monika Bugarova, Technical Support Manager, Lenovo
Počas môjho profesionálneho života som čelila pomerne často situáciám, kedy ma žiadali, aby som zmenila svoj prístup; v mojom prípade to znamenalo nevidieť nejaké nápady v negatívnom svetle a namiesto poukazovania na to, čo sa pokazí, som mala poskytnúť lepší nápad alebo riešenie. Slovo "negatívna" bolo prilepené k môjmu menu. Úprimne povedané, snažila som sa zmeniť svoje správanie a poskytnúť hviezdne nápady, ale stálo ma to veľa energie a nebola som veľmi úspešná. Považovala som sa za niekoho, kto nie je dosť dobrý. Hneď na začiatku tohto programu som sa dozvedela, že mojím talentom je vidieť, čo sa môže pokaziť a aké sú možné dôsledky. Konečne som pochopila, že na mne nie je nič zlé, som len odlišná. Tento program ma naučil, aby som bola viac sebaistá, sebavedomá v tom, čo robím a bola viac v rovnováhe. Naučila som sa ľahšie čeliť náročným alebo stresujúcim situáciám. Všetko, čo som sa dozvedela, som aplikovala aj do svojho osobného života a urobila ho tak kvalitnejším.
Miroslava Eltohamy Service Portfolio Manager, Regional Card Processing Centre
Najlepší rozvojový program, aký som kedy absolvovala. Nemyslím si, že by mal momentálne na slovenskom trhu konkurenta. Užitočný, hlboký a ľudský. Veľmi pekne ďakujem za možnosť zúčastniť sa ho - bola to pre mňa dobrodružná ročná cesta do hlbín vlastnej duše a naozaj si myslím, že sa podarila. Ešte raz vďaka, dievčatá!
Karol Piling, Partner Account Manager, CISCO Systems Slovakia
Program Atairu autentický leadership ma stretol priam 5 minút pred 12... Každé stretnutie v živote má zmysel a toto môžem potvrdiť aj ja. Ďakujem kamarátke, ktorá mi pri pohári vína začala s nadšením hovoriť o tomto programe. Po roku môžem prehlásiť, že to bol zatiaľ najlepší rozvojový program, ktorý som absolvoval. Kombinácia odbornosti a ľudskosti pri riešení tém, ktoré rieši každý z nás, zrazu dostali smerovanie aj riešenie. Veľmi som ocenil aj možnosť individuálnej práce, kde bola možnosť hlbšie analyzovať niektoré aktuálne témy, ktoré sa počas ročného programu vynorili. Odporúčam to každému, kto už začal hľadať alebo cíti potrebu nájsť odpovede na otázky, ako sa stať nielen lepším lídrom, ale aj človekom ako takým.
Michal Okál, Head Business Services at Swiss Re
Atairu Authentic Leadership nie je typickým programom zameraným na jednotlivé techniky manažmentu, ale oveľa viac sondou do duše lídra, ktorý je v dnešnom svete vystavený stále väčším výzvam. Bolo pre mňa veľkým prínosom mať možnosť absolvovať tento program a spoznať seba samého z iného uhlu pohľadu a to prostredníctvom ľudí, ktorí formovali súčasť tejto cesty. Program je výbornou možnosťou začať cestu, ktorá bude pre každého veľmi individuálna. Veľkým jeho benefitom je aj spoznanie nových ľudí a vytvorenie väzieb a príbehov, ktoré človeka dokážu posunúť ešte viac dopredu. Ja osobne som spoznal lepšie svoje vášne a priblížil som sa k pochopeniu môjho hlbokého poslania v živote. Som si vedomý, že táto cesta je stále len na začiatku…
Mariia Golubkova, Head of Operations, Oldenburgische Landesbank AG
I would like to express my gratitude to the program leaders who supported me during an amazing journey of self-transformation. The workshops in the program were developed in a way that as a participant, you learn key topics in a best possible consequence which allows you to efficiently deep-dive into each next theme. Intervals between interraction allows not only to ‘digest’ material learnt but also to practice it in real life long enough to become comfortable with NEW you in a good way! I found it very beneficial that the program leaders were also available for one on one session to provide feedback and support if required. Would highly recommend Atairu Leadership program for all who would like to get to a new level of personal development!
Katarina Grznarová, Sales Education Specialist, Mary Kay
Rozvojový program autentického leadershipu pre mňa osobne učinil počas 10 mesiacov svojmu názvu zadosť. Vďaka jeho absolvovaniu som si mnohé veci uvedomila a začala som na nich pracovať. Po dlhej dobe som si vytvorila čas len pre seba a tým aj priestor na to, aby som sa lepšie spoznala a porozumela svojim potrebám a nastúpila tak dlhú cestu k slobodnejšiemu a zmysluplnejšiemu životu v súlade s mojimi hodnotami. A v neposlednom rade som sa stala súčasťou úžasnej komunity, ktorá je sama nesmierne obohacujúca. ĎAKUJEM
 

AUTHENTIC LEADERSHIP ADVANCED PROGRAM – Level II


Emília Tomljenović, Majiteľka remeselnej pekárne KRUH
Vrámci programu som sa dostala na cestu uvedomenia, kedy jedine v úprimnom sebapoznaní a konaní v súlade so sebou dokážem vytvárať hodnoty pre seba a svoje okolie.
Petra Malešová Customer Order Resolution Team Manager Lenovo Slovakia
Authentic leadership znamenal pre mňa zažiť konečne program, ktorý mi nielenže niečo dal do môjho pracovného života, ale ovplyvnil aj môj súkromný život - predovšetkým môj pohlaď na seba. Od klasických školení, kde si vypočujete veľké množstvo zaujímavej teórie, je Authentic leadership program najmä o vymieňaní skúseností, o spoznaní samého seba v dobrej atmosfére. Jednotlivé workshopy boli robené na mieru účastníčkam, a počas roka aj prispôsobované, takže zakaždým som mala pocit, že bol robený práve pre mňa. Úplne iný koncept, fantastický prístup, výborný kolektív, témy, ktoré sa ma dotýkali. Nový pohľad na vzdelávanie a spoznávanie sú hlavné veci, pre ktoré by som na tento program išla znova a znova. Vďaka jeho absolvovaniu som napríklad našla v sebe kreatívneho ducha a začala som tvoriť, čo som dovtedy netušila, že viem. Veľmi pekne ďakujem, a odporúčam každej žene, ale aj mužovi, aby sa dozvedel niečo viac o sebe, o iných a aby mohol zažiť túto cestu sebapoznania.
Zuzana Mojšová, Senior Human Resources Business Partner, Lenovo
LVL II Leadership Program mi pomohol zvýšiť dôveru v samu seba. Otázky typu “Som dosť dobrá?”, “Mám na túto pozíciu dostatok skúsenosti?”, “Môžem si dovoliť odmietnuť ponuku?” ma už neobťažujú tak, ako kedysi, a keď sa aj vynoria (lebo tomu sa človek nikdy úplne nevyhne), viem, ako sa s nimi vysporiadať. Cítim, že nepotrebujem nikomu nič dokazovať, dokonca ani samej sebe, lebo som objavila svoju vnútornú kotvu a silu. Samozrejme, ide o dlhodobý proces a nepovažujem ho za úplne ukončený, ale pomocou nástrojov, ktoré mi tento program ponúkol a s pomocou networku, ktorý sme si s ostatnými účastníčkami programu za tie 2 roky vytvorili, viem, že sa „nestratím“ a viem, kde môžem hľadať podporu a pomoc, keď ju budem potrebovať.
Lenka Rusnakova, Chief People Officer, IPM Group
Program líderky sú vynikajúce v transformácii a posúvaní hraníc v životoch ľudí. Sú úprimné a oddané tomu, čo robia. Dala som im svoju dôveru a otvorenú myseľ, a oni mi dali nádej a pomoc pri návrate na moju cestu. Otvorili mi oči a teraz vidím aj za roh o trošku viac. Ďakujem za to Vám obom! Na začiatku som mala veľa otázok na rôzne témy, na ktoré som potrebovala odpoveď. Líderstvo. Slovo, ktoré pre mňa znamená veľa. Je to nejaký druh „mágie“ alebo existuje nejaký spôsob vedomého líderstva? Táto otázka ma nechala neistou. Rast. Ďalšie slovo, ktoré je podstatou môjho života. Viem, že nemôžem rásť bez učenia. Určite nie, a to bolo niečo, čo ma znervózňovalo. Nevedela som, čo sa mám ešte naučiť bez toho, aby som opakovala rovnaké tréningy. Vášeň. Viem, čo to je, alebo len nasledujem akýsi vzorec ad hoc úspechu? Nasledujem svoje sny? Napĺňam svoje ciele? Sebavedomie. Som dosť perfektná, aby som mohla súperiť s najlepšími a našla správne miesto? Neúspech bol pre mňa strašidelný. Nepredstaviteľný. Ako byť najlepšia bez toho, aby som zlyhala? Je to možné? Môžem zlyhať? Bála som sa to zistiť. Rešpekt. Naozaj obdivujem iných bez súdenia a prijímam ich hodnoty? Rozumiem im? Potom som ale dostala poplašné volanie: čas na zmenu. Nájdi Lenku! Keď som sa rozhodla pre zmenu, mala som veľké šťastie, že som spoznala Evku, ktorá ma zaujala autentickým, priamym, náročným a transformujúcim programom, ktorý mi pomohol zmeniť môj život. Otázkou však je, ako? Učením a skúšaním techník, metód a rád. Dalo by sa očakávať, že to bude ľahké, alebo otázky typu: prečo musím absolvovať kurz, ktorý mi pomôže k zmene? Pretože to určite nie je ľahké a potrebujeme skúsených lídrov a trénerov, ktorí nás naučia pochopiť, že žiadny pokrok nie je bez toho, aby sme to skúšali znova a znova. Je úplne v poriadku, že nie sme dokonalí a že iní sú lepší určitým spôsobom a to je prirodzené. Všetci sme talentovaní. Dôležité je tomu rozumieť a nájsť svoje talenty a vášne .. používať ich tak veľmi ako sa len dá. Nepovažovať sa za nedokonalých, ak sa nám nedarí v určitých oblastiach, kde nemáme talent. Prečo sme trestaní za to, že sme iní? Uvedomila som si, že nemôžem ísť ďalej bez toho, aby som rozumela svojim cieľom. A nehovorím len o práci. Spomínam si, že pokiaľ ide o môj život, nikdy som si nezapísala, čo budem robiť budúci rok. Ale minulý rok som to urobila. Určila som si šesť cieľov. A splnila som si päť z nich a šiesty je na svojej ceste v najbližšom roku. Zvládla by som to bez svojho zoznamu a záväzku k tomuto zoznamu alias sebe? To si nemyslím. Cítim sa spokojná? A vy by ste snáď neboli? No a priznávam sa, že môj nový rok je už napísaný.
 

INDIVIDUÁLNY TRANSFORMAČNÝ PROGRAMIng. Silvia Gavorníková, riaditeľka medzinárodných vzťahov, OECD
V súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na historicky prvé predsedníctvo EU a z toho vyplývajúcu moju osobnú prípravu na dôstojné zastrešenie postu predsedu pracovnej skupiny Rady EU, som cítila, že okrem odborných predpokladov, ktoré som za dlhoročné pôsobenie získala, potrebujem aj iné zručnosti a práve preto som sa obrátila na Evu Štefankovú. Bolo neuveriteľné vidieť ako sa po piatich stretnutiach upravili moje medziľudské vzťahy na pracovisku, ktoré mali vplyv aj na ostatné vzťahy v mojom živote a maximálne zmenili môj prístup k práci a životu. Môžem povedať, že stretnutie s Evkou veľmi zvýšilo kvalitu ako môjho profesijného, tak aj osobného života.
Daniel Kollár, Generálny riaditeľ, ČSOB Group Slovakia
Pre veľké, transformačné zmeny je autentický leadership lídra zmien nevyhnutný. Je podmienkou úspechu. Je však možný len na základe vnútorného poznania vlastného a veľmi osobného zmyslu, prečo pre danú firmu robím, a čo chcem zmenami naozaj dosiahnuť a čo znamenajú pre mňa osobne. Vďaka spolupráci s Evou Štefankovou sa mi tento vnútorný zmysel podarilo identifikovať.
Sergiu Nosaci, Managing Director, Gedeon Richter Bulgaria
Považujem učenie za celoživotný proces, preto som s radosťou vzal príležitosť na osobný koučing. Uvedomil som si, že prínosy a hodnoty, ktoré som získal, predbehli moje očakávania. Úprimne môžem povedať, že Eva bola pre mňa nesmierne cenným coachom a inšpiratívnym mentorom, ktorý významne prispel môjmu osobného pokroku a efektivite. Jej čestnosť, odhodlanie a ozajstná starostlivosť mi pomohli lepšie porozumieť sebe samému; pomohla mi usporiadať a vyjasniť moje hodnoty; podporovala ma pri prehlbovaní mojej autentickosti a zmysluplnosti. To ma určite posilnilo a pripravilo na novú líderskú rolu a naučilo ma osvojiť si najlepšie možné prístupy. Unikátna atmosféra dôvery, bezpečia a úprimnosti ma povzbudila k tomu, aby som preskúmal hlbšie úrovne seba samého, ktorými som odhalil a spoznal skutočný pôvod nevyriešených problémov. Jej múdre a náročné otázky odhalili dôležité a zmysluplné veci, súčasne jej usmerňovanie trefnými poznámkami vytvorilo efektívny vzor riešení, ktorý používam dodnes v každej vhodnej situácií. Vyjadrujem svoju vďačnosť Eve za jej profesionalitu, postoj a vysoký záujem o úspech svojich klientov.
 

ROZVOJOVÉ PROGRAMYCESTA K SEBE – ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE ŽENY


PaedDr. Marta Fedorková
Program Cesta k sebe mi umožnil spoznať niektoré dôvody môjho konania, vďaka spoznaniu jednotlivých profilov. Naučila som sa viac chápať nielen samu seba, ale aj správanie sa iných ľudí. Po absolvovaní tohto programu som sa stala silnejšou osobnosťou, pochopila som, že niekedy sa dajú urobiť aj zdanlivo nemožné skutočnosti. V skupine som stretla úspešné a citlivé ženy, vďaka ktorým som získala veľa inšpirácii do ďalšieho života. Cením si aj milý, ústretový a priateľský prístup Evky a Mirky.
Martina Halás Vančová, Defect Manager at VÚB banka
Program Cesta k sebe mi pomohol uvedomiť si kým som, akú mám hodnotu, kam chcem v živote smerovať. Naučila som sa ako pracovať so svojimi strachmi a porozumieť svojim reakciám vo vypätých situáciách. Veľkým prínosom pre mňa je i to, že dokážem racionálne ohodnotiť situácie, v ktorých som líder, no zároveň viem pracovať na oblastiach, kde sa dostávam do pozície obete. Tento program je unikátnym priestorom pre sebapoznanie a osobný rast. Témy, ktorým sme sa venovali, sú jedinečne spracované. Program ma zasiahol práve v čase, keď som to najviac potrebovala a som za to nesmierne vďačná.
→ linkedin
Barbora Augustínová, podnikateľka, na materskej dovolenke
Program je skvelou akceleráciou osobnej transformácie, umožňuje nahliadnuť do oblastí a zákutí, kam občas máme strach sa pozrieť a tým prináša väčšiu úroveň osobnej slobody, pohľad na riešenia, ktoré predtým ostali nepovšimnuté a toto všetko za súčasného rešpektu k sebe samej a svojím hodnotám.“ Okrem skvelej skupiny žien a príjemnej atmosféry môj rozvoj prebiehal aj mimo workshopov, deň za dňom, kde nastalo postupné „prebúdzanie“, objavenie iného pohľadu na seba samé, vzťahy, na kariéru, na ťažšie životné obdobia, jednoducho krok po kroku na „Ceste k sebe“.
Olga Gloria Ricotti, majiteľka spoločnosti BiosMedica
Vďaka programu a práce na sebe sa mi otvorila tá správna a vytúžená cesta a konečne to nadšenie prišlo, nakoľko moja práca dostala zámer a ten správny smer, na ktorý som roky čakala. Som úprimne šťastná, že som mala túto možnosť byť členom rozvojového programu a spoznať nové fantastické ženy. 
Ďakujem Evke Stefankovej a Mirke Filipovej.
Martina Hrádeková, Business Manager, Logiscool
Program CESTA K SEBE mi pomohol viac sa spoznať, načúvať samej sebe a uvedomiť si akú mám hodnotu. Bolo úžasné pozorovať, ako sa počas programu dievčatá vrátane mňa menili, nachádzali svoje silné aj slabé stránky, identifikovali svoje vášne či strachy a to všetko za silnej podpory úzkej skupiny. Naučila som sa byť vďačná za každodenné okamihy a žiť život podľa seba.
Monika Grebeči, majiteľka Grebeci Real s.r.o.
Vďaka programu Cesta k sebe som našla tú pravú cestu k sebe a k úprimnému šťastiu.
Som vďačná, že ma osud priviedol k Evke a Mirke a teším sa, že po absolvovaní programu a pochopení svojich emócií a talentov, môžem premeniť svoj život na spokojnejší a pokojnejší…
A teším sa aj na ďalšie programy pod ich vedením, vďaka ktorým budem ďalej rozvíjať svoju osobnosť…
 

PATHFINDER – ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE MLÁDEŽ


M. M., študent
• Sebapoznanie
• Porozumenie ostatným ľuďom
• Možnosť prekonať sama seba
M. P., študent
• Spôsob a vedomosti ako rozmýšľať nad situáciami logicky a vyvodiť si riešenia
• Sebauvedomenie a sebadôveru
• Nové slová ako podporiť, alebo pomôcť ostatným
V. Z., študent
• Odstrániť z môjho života toxicitu
• Dôveru v seba a iných
• Sebadôveru
• Lepšiu kvalitu života
M. M., študent
• Posunutie mojej mysle vyššie
• Sebadôveru
• Informácie o fungovaní mojej mysle
• Sebalásku
J. R., študent
• Pochopenie samého seba
• Teraz je ten najlepší čas, nie včera, nie zajtra
• Ja som ten, kto sám sebe udáva pravidlá
• Kontext je dôležitý
• Vždy brať veci z nadhľadu a objektívne

Pomohli sme tisícom lídrov vo viac ako 100 spoločnostiach v Európe, na Blízkom Východe a v Ázií.