REFERENCIE


Všetkým klientom ďakujeme za možnosť spolupráce - za kus spoločnej cesty k vzájomnej prosperite, ktorú sme spolu vytvárali v maximálnej dôvere, úprimnosti a otvorenosti. Veľmi si to vážime.


 

AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMYAUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAM (AL) - Level I


Veronika Bátorová, Head of Culture & Learning and Development, LIDL
Autentický leadership bol zo škály vzdelávania, ktoré som absolvovala, jedným z TOP programov. Nie je to žiadny „rýchlokurz“ leadershipu, ale niekoľkomesačná cesta a práca so sebou samým. Páči sa mi výber jednotlivých modulov, to ako sme šli do hĺbky a nie po povrchu a pozerali sa najskôr na riadenie seba a potom na vedenie iných. Bonus bol naša skvelá skupina a lektorky, veľakrát sme zdieľali a vedeli si pomôcť. Veľká vďaka za tento skvelý zážitok. → linkedin
Katarína Richnáková, EMEA Accounting Manager, Lenovo
Ďakujem Mirke a Evke z LeadIn za vytvorenie bezpečného priestoru, poskytnutie nástrojov a za sprevádzanie na ceste k autentickosti. Aj keď v tomto prípade „cesta je cieľ“, uvedomenie si a pomenovanie niektorých konceptov (napr. nezabudnuteľná „ryba na strome“) bolo tým správnym nakopnutím k prvému kroku na tomto putovaní. → linkedin
Tatiana Cibulková, Head of HR Services, LIDL
V prvom rade ďakujem môjmu zamestnávateľovi za možnosť byť súčasťou takéhoto programu a samozrejme vďaka Evičke a Mirke za to, že takýto program organizujú. Atairu Authentic Leadership program bol prvý program (a to som rôznych školení absolvovala „milión“), ktorý ma posunul vpred v pracovnej aj súkromnej sfére. Uvedomenie si, v čom som talent a tam smerovať moje silné stránky, zmenilo môj život (doslova). Zároveň práca s vedomím, aký postoj chcem mať: „obeť“ alebo „líder“ zmenila moje nastavenie. Aj keď viem, že je to ešte práca sama so sebou na dlhú trať, stojí to za to, tento program mi tú trať ukázal. → linkedin
Mária Boledovičová, Education Methodologist, C. S. Lewis Lyceum
Oceňujem šírku zásahu tohto programu - lepšie spoznanie a prijatie seba samej, nový pohľad na schopnosti a talenty kolegov a nové vnímanie správania členov rodiny, to všetko mi tento program priniesol. Skupina vyskladaná zo žien, ktoré majú veľmi rôzny osobný život, pracovné skúsenosti a pozície, je veľmi inšpirujúca a pomáha vidieť seba aj všetky situácie z rôznych perspektív. Lektorky s nami pracovali veľmi intenzívne a dokázali vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sme naozaj mohli pracovať s našimi osobnými postojmi. Za veľmi prínosnú považujem aj ich pomoc pri vytváraní synergií a prepájaní našich svetov. To, koľko si človek z tohto programu odnesie, záleží aj na tom, koľko úsilia a úprimnosti do toho vloží. Ja verím, že z tohto programu budem ešte dlho ťažiť. → linkedin
Petra Hegerová, Senior Product Manager Digital, VISA
Priznávam sa, bola som pred začiatkom skeptická. Trochu som mala obavu, keď mi prišli informácie o mojom talent profile. Toto predsa nie som ja, to nebude fungovať. :) Hneď na prvom workshope a pri prvom cvičení som rýchlo pochopila, ako veľa o mne už táto partia skvelých žien vie :) a ochotne som si priznala, waw, niečo na tom bude! Každým ďalším workshopom veci do seba skvele zapadali. Aha momentov je počas celého progamu množstvo, ale za zasadne považujem uvedomenie si vlastnej hodnoty a akési budovanie vzťahu samej so sebou. Snaha o pochopenie okolia a budovanie vzťahov tak, aby boli obojstranne obohacujúce. Snaha o pochopenie „rýb vo vode“ a „rýb na strome“ spravila môj život ľahším! Čím viac sa kurz blížil ku koncu, tým viac sebavedomejšia a šťastnejšia osoba sa zo mňa stávala. A tým menej som mala snahu dokazovať ostatným aj sebe, že som dosť dobrá a že všetko "musím.." :) Celý program je nesmierne inspirujúci a okrem pracovného života nesmierne obohatil aj môj súkromný život. Vnútorný pokoj, ktorý mi priniesol do života je ten najkrajší dar, ďakujem! → linkedin
Zuzana Maronová, Global Mobility Specialist, Senior Tax Manager, PwC
Kurz bol pre mňa zaujímavou cestou ku spoznávaniu typov ľudí, kombinácii ich osobností najmä v pracovnom prostredí a ich fungovaní v tíme. Zároveň bolo pre mňa prínosné sledovať a spoznávať ľudí v bližšom kontakte a kontexte ako ich zvyčajne stretáme v rámci bežných pracovných kontaktov, t.j. vidieť za business človekom / šéfkou / manažérkou človeka s hľadaním vlastného ja, svojho talentu a poslania. Ďakujem za túto príležitosť a možnosť. → linkedin
Ivonne Bezakova, GEO Supply Chain Manager, Hewlett Packard Enterprise
The authentic leadership program was an amazing experience, in every session I got tools to make real changes in my life and become happier and more satisfied. I went through a very difficult situation while I was taking the course, the team and the group supported me incredible, it was a journey discovering myself, energizing and focusing on growing as a person and becoming a great and true leader. The whole experience was motivational and inspirational. I would definitely recommend this program to everyone, who is looking for growth in all aspects of their lives and want to learn how to get the best of themselves to serve others.
→ linkedin
Anna Hajdúchová Záturecká, CFO Slovakia, Emil Frey Slovensko
O programe Autentického líderstva pre ženy som sa dozvedela od známej, ktorá keď mi o ňom s nadšením rozprávala, ani trochu nepreháňala. Na vlastnej koži som si počas programu prežila niekoľko „aha“ momentov. Naučila som sa rozlišovať situácie, kedy nie som vo svojom prirodzenom talente, a aktivity, ktoré mi životnú energiu a radosť odoberajú, viem dnes limitovať. Uvedomujem si svoju vlastnú hodnotu a jedinečnosť a s otvorenou mysľou prijímam rôznorodosť ľudí okolo seba. Program sa pre našu skupinu spustil v čase vypuknutia prvej vlny Covid pandémie, ktorá priniesla veľkú mieru neistoty a spochybnila zaužívané stereotypy v našich životoch. Za rok trvania programu sa v mojom živote udialo veľa zásadných zmien a práve vďaka témam, ktoré boli predmetom našich stretnutí, som v sebe objavila skrytý vnútorný potenciál. Jeho nájdenie mi pomohlo sa ťažkým obdobím preniesť a hlavne vyjsť z neho silnejšia a bohatšia o mnohé poznania. Účasť v programe ma oslovila natoľko, že sme s podporou nášho CEO a v spolupráci s LeadINcenter zostavili rozvojový program pre našich zamestnancov. Prvé realizované workshopy prinášajú silnú pozitívnu odozvu. Ďakujem zo srdca program-líderkám za ich úžasný prístup, ľudskosť a úprimný záujem!
→ linkedin
Anna Záhorčáková, Obchodná riaditeľka, DITEC, a.s.
Program Authentic Leadership mi priniesol do života nový uhol pohľadu na ženský leadership, na prežívanie života a na šťastie. Ak by som mala zhrnúť moju osobnú skúsenosť, zdôrazním nasledovné: v pracovnom živote ako líderka a kolegyňa som zlepšila komunikáciu a vzťahy s kolegami, mám väčšiu sebakontrolu na základe sebapoznania, spoznala som nové a inšpiratívne ženy z tímu a LeadINcenter, pochopila som, že práca so ženami a naším sebavedomím je stále aktuálnou a dôležitou témou a moja práca v tomto smere má stále význam, že prenášať vedomosti do praxe ide oveľa rýchlejšie a prirodzenejšie ako som si myslela, že je správne a dôležité postaviť si hranice, inšpirovala ma idea prepájania absolventov programu a jeho jasná štruktúra, ale hlavne „rozum a cit“ v jednom. Ak chcete zažiť príjemnú a výnimočnú energiu vytvorenú ľuďmi, miestom a myšlienkou, posunúť sa ďalej v práci, živote, prežívaní a myslení, spoznať nových ľudí, pochopiť a nájsť svoje šťastie a talent, tak vám vrele odporúčam program Authentic Leadership.
→ linkedin
Mariana Kopecká, EMEA Supply Assurance Manager, Lenovo
Najlepší rozvojový program, ktorý som mala možnosť absolvovať. Jeho výnimočnosť tkvie v tom, že neostáva len v rovine teórie, ale dbá na prepojenie s reálnym životom. Bez akejkoľvek nadsázky viem s čistým svedomím povedať, že tento program zmenil a ovplyvnil môj život vo veľmi veľa rovinách. Tak ako v práci , tak aj v súkromí. Pomohol mi pochopiť moju výnimočnosť, naučil ma nebyť “superženou”, určiť a pomenovať svoju hodnotu a v neposlednom rade mi ukázal, aký veľký rozdiel v kvalite života je, ak človek vie, kde je jeho flow, vášeň a talent😊.
→ linkedin
Zuzana Liner, Procurement and Vendor Management Lead, RPC
Program Authentic Leadership som absolvovala v korona období rokov 2020 a 2021 a napriek sťaženým podmienkam nás ním program-líderky sprevádzali tak, že sme mohli naplno využiť všetok jeho potenciál. Výhodou je rozvrstvenie stretnutí v priebehu dlhšieho obdobia, čo napomáha pretaveniu získaných informácii a zručností do každodenného života - podľa princípu „Aby sme mohli viesť iných, treba najprv vedieť viesť samého seba“. Práca s typológiou svojej osobnosti, svojimi talentami, vášňami, ale aj strachmi a ich pretavenie do manažovania vzťahov s inými ľuďmi – a nielen na pracovisku – má nepochybný transformačný účinok viditeľný v súkromnom aj pracovnom živote. Za seba môžem povedať, že som rozhodnutá v nastúpenej ceste pokračovať a ďakujem LeadINcentru za skvelý program.
→ linkedin
Vaska Zaykova, Transformation Manager, Raiffeisen Bank International
Spoločnosť LeadIN je našim dôverným partnerom od roku 2018. Ich program Authentic Leadership bol súčasťou 3 interných rozvojových programov (pre Agile koučov, Business Analytikov and Data Scientist-ov). Už viac ako 120 zamestnancov skupiny Raiffeisen (Rakúska, Strednej a Východnej Európy) absolvovalo LeadIN - workshopy so zameraním ako byť úspešným lídrom sebe samému a ako viesť iných k dosahovaniu lepšieho výkonu a lepších výsledkov. Workshopy boli pripravované na mieru a prispôsobené špecifickým potrebám našich účastníkov, a čo je najdôležitejšie, preukázali viditeľný vplyv na rozvoj líderských schopností našich kľúčových zamestnancov v celej skupine Raiffeisen Group. Spätná väzba našich účastníkov ukázala, že si cenia nielen kvalitu a relevantnosť obsahu, ale aj pozornosť a starostlivosť, ktorú počas workshopov dostávali. Moja spätná väzba, ako organizátora zodpovedného za programy, je veľmi pozitívna: plynulá a veľmi prospešná spolupráca pred, počas a po každom workshope, spĺňajúca všetky naše požiadavky. LeadIN prispieva k transformácií našich lídrov a teším sa na ďalšie spoločné projekty!
Monika Bugárová, WW Services CX Transformation Lead, Lenovo
Počas môjho profesionálneho života som čelila pomerne často situáciám, kedy ma žiadali, aby som zmenila svoj prístup; v mojom prípade to znamenalo nevidieť nejaké nápady v negatívnom svetle a namiesto poukazovania na to, čo sa pokazí, som mala poskytnúť lepší nápad alebo riešenie. Slovo "negatívna" bolo prilepené k môjmu menu. Úprimne povedané, snažila som sa zmeniť svoje správanie a poskytnúť hviezdne nápady, ale stálo ma to veľa energie a nebola som veľmi úspešná. Považovala som sa za niekoho, kto nie je dosť dobrý. Hneď na začiatku tohto programu som sa dozvedela, že mojím talentom je vidieť, čo sa môže pokaziť a aké sú možné dôsledky. Konečne som pochopila, že na mne nie je nič zlé, som len odlišná. Tento program ma naučil, aby som bola viac sebaistá, sebavedomá v tom, čo robím a bola viac v rovnováhe. Naučila som sa ľahšie čeliť náročným alebo stresujúcim situáciám. Všetko, čo som sa dozvedela, som aplikovala aj do svojho osobného života a urobila ho tak kvalitnejším.
Miroslava Eltohamy, Service Manager, Regional Card Processing Centre
Najlepší rozvojový program, aký som kedy absolvovala. Nemyslím si, že by mal momentálne na slovenskom trhu konkurenta. Užitočný, hlboký a ľudský. Veľmi pekne ďakujem za možnosť zúčastniť sa ho - bola to pre mňa dobrodružná ročná cesta do hlbín vlastnej duše a naozaj si myslím, že sa podarila. Ešte raz vďaka, dievčatá!
Karol Piling, Partner Account Manager, CISCO Systems Slovakia
Program autentický leadership ma stretol priam 5 minút pred 12... Každé stretnutie v živote má zmysel a toto môžem potvrdiť aj ja. Ďakujem kamarátke, ktorá mi pri pohári vína začala s nadšením hovoriť o tomto programe. Po roku môžem prehlásiť, že to bol zatiaľ najlepší rozvojový program, ktorý som absolvoval. Kombinácia odbornosti a ľudskosti pri riešení tém, ktoré rieši každý z nás, zrazu dostali smerovanie aj riešenie. Veľmi som ocenil aj možnosť individuálnej práce, kde bola možnosť hlbšie analyzovať niektoré aktuálne témy, ktoré sa počas ročného programu vynorili. Odporúčam to každému, kto už začal hľadať alebo cíti potrebu nájsť odpovede na otázky, ako sa stať nielen lepším lídrom, ale aj človekom ako takým.
Michal Okál, Head Business Services, Swiss Re
Authentic Leadership nie je typickým programom zameraným na jednotlivé techniky manažmentu, ale oveľa viac sondou do duše lídra, ktorý je v dnešnom svete vystavený stále väčším výzvam. Bolo pre mňa veľkým prínosom mať možnosť absolvovať tento program a spoznať seba samého z iného uhlu pohľadu a to prostredníctvom ľudí, ktorí formovali súčasť tejto cesty. Program je výbornou možnosťou začať cestu, ktorá bude pre každého veľmi individuálna. Veľkým jeho benefitom je aj spoznanie nových ľudí a vytvorenie väzieb a príbehov, ktoré človeka dokážu posunúť ešte viac dopredu. Ja osobne som spoznal lepšie svoje vášne a priblížil som sa k pochopeniu môjho hlbokého poslania v živote. Som si vedomý, že táto cesta je stále len na začiatku…
Mariia Golubkova, Head of Operations, Oldenburgische Landesbank AG
I would like to express my gratitude to the program leaders who supported me during an amazing journey of self-transformation. The workshops in the program were developed in a way that as a participant, you learn key topics in a best possible consequence which allows you to efficiently deep-dive into each next theme. Intervals between interraction allows not only to ‘digest’ material learnt but also to practice it in real life long enough to become comfortable with NEW you in a good way! I found it very beneficial that the program leaders were also available for one on one session to provide feedback and support if required. Would highly recommend Leadership program for all who would like to get to a new level of personal development!
Katarina Grznarová, Sales Education Specialist, Mary Kay
Rozvojový program autentického leadershipu pre mňa osobne učinil počas 10 mesiacov svojmu názvu zadosť. Vďaka jeho absolvovaniu som si mnohé veci uvedomila a začala som na nich pracovať. Po dlhej dobe som si vytvorila čas len pre seba a tým aj priestor na to, aby som sa lepšie spoznala a porozumela svojim potrebám a nastúpila tak dlhú cestu k slobodnejšiemu a zmysluplnejšiemu životu v súlade s mojimi hodnotami. A v neposlednom rade som sa stala súčasťou úžasnej komunity, ktorá je sama nesmierne obohacujúca. ĎAKUJEM
 

AUTHENTIC LEADERSHIP ADVANCED PROGRAM – Level II


Mariana Kopecká, EMEA Supply Assurance Manager, Lenovo
Authentic leadership a Advanced program vnímam ako jednu z najlepších investícií do sebarozvoja. Tieto programy mi bez nadsázky pomohli pochopiť a zároveň aj uchopiť a rozvíjať mnoho rovín môjho života - ako profesijných, tak aj osobných. Pomohli mi ukotviť moje hodnoty, ciele, ako aj životné poslanie a aktívne rozpoznávať a vytvárať autentické cesty a spôsoby k ich dosiahnutiu a rozvíjaniu. LeadINcenter team mi pomohol pochopiť dôležitosť autentickosti na ceste sebarozvoja, čo je aj dôvodom, prečo sa k nim prostredníctvom ich rôznych produktov veľmi rada vraciam. → linkedin
Lucia Nagy, EMEA Services Ops Sr. Manager, Lenovo
Vďaka Authentic Leadership Advanced programu lepšie rozumiem kto som, samu seba ľahšie akceptujem. Som sebaistejšia a tolerantnejšia. Lepšie chápem správanie iných. Som otvorenejšia, pripravená viac dávať ale aj prijímať. Po 2 absolvovaných programoch je zo mňa šťastnejší a (s)pokojnejší človek. Vďaka tomuto všetkému si dovolím tvrdiť, že spomínaný program napomáha robiť svet lepším a krajším. Ďakujem celému LeadINcenter tímu za veľmi profesionálne a citlivé sprevádzanie na tejto ceste sebapoznania. Nie je to ľahké, ale stojí to za to! → linkedin
Monika Kudročová, Service delivery manager for SAP and P4S team, DXC Technology
Je veľká škoda, že skončil. Každý mesiac som sa tešila a vnútorne pripravovala na jednotlivé časti programu Advanced Autentického leadershipu a plná očakávaní som s radosťou otvárala dvere LeadINcentra. Spoločenstvo, ktoré tam vzniklo, ma nesmierne obohacovalo a posilňovalo. Z mesiaca na mesiac som sa menila ja sama, aj moje okolie. Dostavala som novu silu a energiu pre prácu, aj pre čas strávený doma. Nachádzala som samu seba v maličkostiach a pomalým tempom som sa posúvala vpred. Naučila som sa pomenovať strach a prekonávať ho, aj keď tu stále je a bude. Získala som silu pri rozhodovaniach a naučila som sa , že aj ja som výnimočná a silná žena a zvládnem oveľa viac ako si myslím. A tiež viem, že už nič nemusím 😉 . Vďaka profesionálnemu prístupu som sa učila nové veci, alebo si upevňovala to, čo som už vedela. Dôležité pri tom boli zdieľania a praktické cvičenia v komunite, ktoré boli tak silné a emocionálne, že mi navždy ostanú v pamäti. Ten nezabudnuteľný zážitok z celého konceptu by som dopriala každému, kto má chuť sa posunúť ďalej a mat sám seba rád. Ďakujem LeadINcentru. A ďakujem spoločnosti DXC Technology, ktorá mi umožnila byť súčasťou programov Autentického Leadershipu Atairu aj Advanced. → linkedin
Emília Tomljenović, Owner of an artisan bakery, KRUH
Vrámci programu som sa dostala na cestu uvedomenia, kedy jedine v úprimnom sebapoznaní a konaní v súlade so sebou dokážem vytvárať hodnoty pre seba a svoje okolie.
Petra Malešová, Customer Order Resolution Manager, Lenovo
Authentic leadership znamenal pre mňa zažiť konečne program, ktorý mi nielenže niečo dal do môjho pracovného života, ale ovplyvnil aj môj súkromný život - predovšetkým môj pohlaď na seba. Od klasických školení, kde si vypočujete veľké množstvo zaujímavej teórie, je Authentic leadership program najmä o vymieňaní skúseností, o spoznaní samého seba v dobrej atmosfére. Jednotlivé workshopy boli robené na mieru účastníčkam, a počas roka aj prispôsobované, takže zakaždým som mala pocit, že bol robený práve pre mňa. Úplne iný koncept, fantastický prístup, výborný kolektív, témy, ktoré sa ma dotýkali. Nový pohľad na vzdelávanie a spoznávanie sú hlavné veci, pre ktoré by som na tento program išla znova a znova. Vďaka jeho absolvovaniu som napríklad našla v sebe kreatívneho ducha a začala som tvoriť, čo som dovtedy netušila, že viem. Veľmi pekne ďakujem, a odporúčam každej žene, ale aj mužovi, aby sa dozvedel niečo viac o sebe, o iných a aby mohol zažiť túto cestu sebapoznania.
Zuzana Mojšová, Senior Human Resources Business Partner, Lenovo
LVL II Leadership Program mi pomohol zvýšiť dôveru v samu seba. Otázky typu “Som dosť dobrá?”, “Mám na túto pozíciu dostatok skúsenosti?”, “Môžem si dovoliť odmietnuť ponuku?” ma už neobťažujú tak, ako kedysi, a keď sa aj vynoria (lebo tomu sa človek nikdy úplne nevyhne), viem, ako sa s nimi vysporiadať. Cítim, že nepotrebujem nikomu nič dokazovať, dokonca ani samej sebe, lebo som objavila svoju vnútornú kotvu a silu. Samozrejme, ide o dlhodobý proces a nepovažujem ho za úplne ukončený, ale pomocou nástrojov, ktoré mi tento program ponúkol a s pomocou networku, ktorý sme si s ostatnými účastníčkami programu za tie 2 roky vytvorili, viem, že sa „nestratím“ a viem, kde môžem hľadať podporu a pomoc, keď ju budem potrebovať.
Lenka Rusnáková, Chief People Officer, IPM Group
Program líderky sú vynikajúce v transformácii a posúvaní hraníc v životoch ľudí. Sú úprimné a oddané tomu, čo robia. Dala som im svoju dôveru a otvorenú myseľ, a oni mi dali nádej a pomoc pri návrate na moju cestu. Otvorili mi oči a teraz vidím aj za roh o trošku viac. Ďakujem za to Vám obom! Na začiatku som mala veľa otázok na rôzne témy, na ktoré som potrebovala odpoveď. Líderstvo. Slovo, ktoré pre mňa znamená veľa. Je to nejaký druh „mágie“ alebo existuje nejaký spôsob vedomého líderstva? Táto otázka ma nechala neistou. Rast. Ďalšie slovo, ktoré je podstatou môjho života. Viem, že nemôžem rásť bez učenia. Určite nie, a to bolo niečo, čo ma znervózňovalo. Nevedela som, čo sa mám ešte naučiť bez toho, aby som opakovala rovnaké tréningy. Vášeň. Viem, čo to je, alebo len nasledujem akýsi vzorec ad hoc úspechu? Nasledujem svoje sny? Napĺňam svoje ciele? Sebavedomie. Som dosť perfektná, aby som mohla súperiť s najlepšími a našla správne miesto? Neúspech bol pre mňa strašidelný. Nepredstaviteľný. Ako byť najlepšia bez toho, aby som zlyhala? Je to možné? Môžem zlyhať? Bála som sa to zistiť. Rešpekt. Naozaj obdivujem iných bez súdenia a prijímam ich hodnoty? Rozumiem im? Potom som ale dostala poplašné volanie: čas na zmenu. Nájdi Lenku! Keď som sa rozhodla pre zmenu, mala som veľké šťastie, že som spoznala Evku, ktorá ma zaujala autentickým, priamym, náročným a transformujúcim programom, ktorý mi pomohol zmeniť môj život. Otázkou však je, ako? Učením a skúšaním techník, metód a rád. Dalo by sa očakávať, že to bude ľahké, alebo otázky typu: prečo musím absolvovať kurz, ktorý mi pomôže k zmene? Pretože to určite nie je ľahké a potrebujeme skúsených lídrov a trénerov, ktorí nás naučia pochopiť, že žiadny pokrok nie je bez toho, aby sme to skúšali znova a znova. Je úplne v poriadku, že nie sme dokonalí a že iní sú lepší určitým spôsobom a to je prirodzené. Všetci sme talentovaní. Dôležité je tomu rozumieť a nájsť svoje talenty a vášne .. používať ich tak veľmi ako sa len dá. Nepovažovať sa za nedokonalých, ak sa nám nedarí v určitých oblastiach, kde nemáme talent. Prečo sme trestaní za to, že sme iní? Uvedomila som si, že nemôžem ísť ďalej bez toho, aby som rozumela svojim cieľom. A nehovorím len o práci. Spomínam si, že pokiaľ ide o môj život, nikdy som si nezapísala, čo budem robiť budúci rok. Ale minulý rok som to urobila. Určila som si šesť cieľov. A splnila som si päť z nich a šiesty je na svojej ceste v najbližšom roku. Zvládla by som to bez svojho zoznamu a záväzku k tomuto zoznamu alias sebe? To si nemyslím. Cítim sa spokojná? A vy by ste snáď neboli? No a priznávam sa, že môj nový rok je už napísaný.
 

INDIVIDUÁLNY TRANSFORMAČNÝ PROGRAMIng. Silvia Gavorníková, Head of International Affairs, OECD
V súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na historicky prvé predsedníctvo EU a z toho vyplývajúcu moju osobnú prípravu na dôstojné zastrešenie postu predsedu pracovnej skupiny Rady EU, som cítila, že okrem odborných predpokladov, ktoré som za dlhoročné pôsobenie získala, potrebujem aj iné zručnosti a práve preto som sa obrátila na Evu Štefankovú. Bolo neuveriteľné vidieť ako sa po piatich stretnutiach upravili moje medziľudské vzťahy na pracovisku, ktoré mali vplyv aj na ostatné vzťahy v mojom živote a maximálne zmenili môj prístup k práci a životu. Môžem povedať, že stretnutie s Evkou veľmi zvýšilo kvalitu ako môjho profesijného, tak aj osobného života.
Daniel Kollár, Managing Director , ČSOB Group Slovakia
Pre veľké, transformačné zmeny je autentický leadership lídra zmien nevyhnutný. Je podmienkou úspechu. Je však možný len na základe vnútorného poznania vlastného a veľmi osobného zmyslu, prečo pre danú firmu robím, a čo chcem zmenami naozaj dosiahnuť a čo znamenajú pre mňa osobne. Vďaka spolupráci s Evou Štefankovou sa mi tento vnútorný zmysel podarilo identifikovať.
Sergiu Nosaci, Managing Director, Gedeon Richter Bulgaria
Považujem učenie za celoživotný proces, preto som s radosťou vzal príležitosť na osobný koučing. Uvedomil som si, že prínosy a hodnoty, ktoré som získal, predbehli moje očakávania. Úprimne môžem povedať, že Eva bola pre mňa nesmierne cenným coachom a inšpiratívnym mentorom, ktorý významne prispel môjmu osobného pokroku a efektivite. Jej čestnosť, odhodlanie a ozajstná starostlivosť mi pomohli lepšie porozumieť sebe samému; pomohla mi usporiadať a vyjasniť moje hodnoty; podporovala ma pri prehlbovaní mojej autentickosti a zmysluplnosti. To ma určite posilnilo a pripravilo na novú líderskú rolu a naučilo ma osvojiť si najlepšie možné prístupy. Unikátna atmosféra dôvery, bezpečia a úprimnosti ma povzbudila k tomu, aby som preskúmal hlbšie úrovne seba samého, ktorými som odhalil a spoznal skutočný pôvod nevyriešených problémov. Jej múdre a náročné otázky odhalili dôležité a zmysluplné veci, súčasne jej usmerňovanie trefnými poznámkami vytvorilo efektívny vzor riešení, ktorý používam dodnes v každej vhodnej situácií. Vyjadrujem svoju vďačnosť Eve za jej profesionalitu, postoj a vysoký záujem o úspech svojich klientov.
 

ROZVOJOVÉ PROGRAMYCESTA K SEBE – ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE ŽENY


Tatiana Šmeringová
Do svojho pomyselného kufríka vďačnosti za tento program som si zbalila úžasný zážitok z vlastného sebapoznania, uvedomenia si vlastných talentov ale aj slabých stránok, priznala si otvorene svoje strachy a obavy, zistila odkiaľ niektoré pramenia a spoznala spôsoby, ako s nimi narábať. Každé stretnutie bolo pre mňa zážitkom a čerpám z nich aj po skončení programu. Je príjemné žiť s pocitom, že poznám svoj talent a že mať strach, či obavu je tiež OK, lebo zároveň viem, prečo ich mám a ako ich spracovať. Ďakujem Mirke za skvelú atmosféru a nadšenie pre vec, úprimný záujem a snahu posunúť ma ďalej. Kedykoľvek prídem opäť veľmi rada:-) LeadINcenter je tá správna cesta.
Veronika Vojčíková
Program Cesta k sebe je naozaj jedinečný! Stretávanie sa svojím "ja", ale v inšpiratívnej skupinke žien, pod vedením úžasných a fundovaných lektoriek, prostredníctvom interaktívne pripravených pútavých tém je časom osobného rastu a relaxu zároveň. Tento program naštartoval vo mne pretrvávajúci proces vnútornej premeny na úrovni psychickej, vzťahovej, či profesijnej. Cesta k sebe mi pomohla lepšie spoznať moje túžby, talenty a vzbudiť záujem o vlastnú osobu a ducha. Mnohé myšlienky sa vo mne hlboko zakorenili. Je výborným vytrhnutím z „autopilota“, na ktorom fungujeme v bežné dni plné povinností. A hoci som sa necítila úplne stratená, tento program mi určite pomohol sa plnohodnotnejšie nájsť :) → linkedin
PaedDr. Marta Fedorková
Program Cesta k sebe mi umožnil spoznať niektoré dôvody môjho konania, vďaka spoznaniu jednotlivých profilov. Naučila som sa viac chápať nielen samu seba, ale aj správanie sa iných ľudí. Po absolvovaní tohto programu som sa stala silnejšou osobnosťou, pochopila som, že niekedy sa dajú urobiť aj zdanlivo nemožné skutočnosti. V skupine som stretla úspešné a citlivé ženy, vďaka ktorým som získala veľa inšpirácii do ďalšieho života. Cením si aj milý, ústretový a priateľský prístup Evky a Mirky.
Martina Halás Vančová, Defect Manager, VÚB banka
Program Cesta k sebe mi pomohol uvedomiť si kým som, akú mám hodnotu, kam chcem v živote smerovať. Naučila som sa ako pracovať so svojimi strachmi a porozumieť svojim reakciám vo vypätých situáciách. Veľkým prínosom pre mňa je i to, že dokážem racionálne ohodnotiť situácie, v ktorých som líder, no zároveň viem pracovať na oblastiach, kde sa dostávam do pozície obete. Tento program je unikátnym priestorom pre sebapoznanie a osobný rast. Témy, ktorým sme sa venovali, sú jedinečne spracované. Program ma zasiahol práve v čase, keď som to najviac potrebovala a som za to nesmierne vďačná.
→ linkedin
Barbora Augustínová
Program je skvelou akceleráciou osobnej transformácie, umožňuje nahliadnuť do oblastí a zákutí, kam občas máme strach sa pozrieť a tým prináša väčšiu úroveň osobnej slobody, pohľad na riešenia, ktoré predtým ostali nepovšimnuté a toto všetko za súčasného rešpektu k sebe samej a svojím hodnotám.“ Okrem skvelej skupiny žien a príjemnej atmosféry môj rozvoj prebiehal aj mimo workshopov, deň za dňom, kde nastalo postupné „prebúdzanie“, objavenie iného pohľadu na seba samé, vzťahy, na kariéru, na ťažšie životné obdobia, jednoducho krok po kroku na „Ceste k sebe“.
Olga Gloria Ricotti, Majiteľka spoločnosti, BiosMedica
Vďaka programu a práce na sebe sa mi otvorila tá správna a vytúžená cesta a konečne to nadšenie prišlo, nakoľko moja práca dostala zámer a ten správny smer, na ktorý som roky čakala. Som úprimne šťastná, že som mala túto možnosť byť členom rozvojového programu a spoznať nové fantastické ženy. 
Ďakujem Evke Stefankovej a Mirke Filipovej.
Martina Hrádeková, Business Manager, Logiscool
Program CESTA K SEBE mi pomohol viac sa spoznať, načúvať samej sebe a uvedomiť si akú mám hodnotu. Bolo úžasné pozorovať, ako sa počas programu dievčatá vrátane mňa menili, nachádzali svoje silné aj slabé stránky, identifikovali svoje vášne či strachy a to všetko za silnej podpory úzkej skupiny. Naučila som sa byť vďačná za každodenné okamihy a žiť život podľa seba.
Monika Grebeči, Majiteľka, Grebeci Real s.r.o.
Vďaka programu Cesta k sebe som našla tú pravú cestu k sebe a k úprimnému šťastiu.
Som vďačná, že ma osud priviedol k Evke a Mirke a teším sa, že po absolvovaní programu a pochopení svojich emócií a talentov, môžem premeniť svoj život na spokojnejší a pokojnejší…
A teším sa aj na ďalšie programy pod ich vedením, vďaka ktorým budem ďalej rozvíjať svoju osobnosť…
 

PATHFINDER – ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE MLÁDEŽ


Účastníci vo veku 13 – 19 rokov odpovedali na otázku „Čo Ti priniesla účasť na programe?“

M. M., študent
• Sebapoznanie
• Porozumenie ostatným ľuďom
• Možnosť prekonať sama seba
M. P., študent
• Spôsob a vedomosti ako rozmýšľať nad situáciami logicky a vyvodiť si riešenia
• Sebauvedomenie a sebadôveru
• Nové slová ako podporiť, alebo pomôcť ostatným
V. Z., študent
• Odstrániť z môjho života toxicitu
• Dôveru v seba a iných
• Sebadôveru
• Lepšiu kvalitu života
M. M., študent
• Posunutie mojej mysle vyššie
• Sebadôveru
• Informácie o fungovaní mojej mysle
• Sebalásku
J. R., študent
• Pochopenie samého seba
• Teraz je ten najlepší čas, nie včera, nie zajtra
• Ja som ten, kto sám sebe udáva pravidlá
• Kontext je dôležitý
• Vždy brať veci z nadhľadu a objektívne

Pomohli sme viac ako 3000 lídrom z viac než 100 organizácii v strednej a východnej Európe, na Blízkom Východe a v Japonsku.