YOUNG PROFESSIONALS (SK/EN)

CESTA K SEBE – ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE ŽENY
4. marca 2020

Program otvárame v októbri 2024 - registrácia je už možná


Náš nový 8 - mesačný transformačný program je určený pre Young Professionals – team lídrov, talenty a kľúčových zamestnancov, ktorí chcú zlepšiť svoju schopnosť byť lídrom samým sebe a rozvinúť svoj potenciál spolupráce s ostatnými. Pod vedením skúsených lektorov – bývalých korporátnych manažérov, poskytuje program výnimočnú príležitosť učiť sa v skupine rovnako zmýšľajúcich účastníkov, mužov a žien, z rôznych biznis prostredí a odvetví. S ohľadom na isté špecifiká mužského a ženského líderstva budú niektoré témy dodané oddelene. Cieľom programu je viesť účastníkov k princípom autentického líderstva – naučiť sa ako zlepšiť svoju výkonnosť, budovať úspech s väčšou ľahkosťou, a zároveň dosahovať vyššiu spokojnosť v živote.

Čo Vás počas 8. mesiacov v programe čaká?

  • Objavíte prirodzený talent a zdroje vnútornej motivácie.
  • Identifikujete a odstránite svoje limitujúce presvedčenia a strachy, ktoré Vás môžu brzdiť na ceste za udržateľným úspechom.
  • Naučíte sa s ľahkosťou dosahovať výsledky a riešiť náročné situácie.
  • Rozviniete schopnosť rozpoznať hodnotu každého člena tímu a vytvárať prostredie založené na dôvere a vzájomne prospešnej spolupráci s ostatnými.
  • Naučíte sa nový model komunikácie, ktorý Vám umožní zmeniť vzorce správania a zlepšiť kvalitu konverzácií.

V pripade záujmu nás kontaktujte na: coordination@leadincenter.com