ONDREJ SUCHOŇ

PRÍBEH ONDREJA


Ondrej je študentom psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o oblasť pozitívnej psychológie, pretože verí, že každý človek má v sebe skryté talenty.

Vo voľnom čase sa venuje najmä športu, ktorý je súčasťou jeho životného štýlu. Šport vníma ako príležitosť prekonávať samého seba a taktiež ako možnosť pravidelnej psychohygieny. Rád sa zúčastňuje bežeckých pretekov a jeho aktuálnym cieľom je odbehnúť svoj prvý maratón.

Do LeadIN centra sa pridal v marci 2024 ako koordinátor projektov. Prácu vníma ako veľmi podnetnú pre jeho budúce profesijné smerovanie v oblasti psychológie.


 

ONDREJ V BODOCH


Študent psychológie

V LeadINcentre pôsobí ako koordinátor projektov

Zaujíma sa o coaching a pozitívnu psychológiu

Milovník behu a kalisteniky