EVA ŠTEFANKOVÁ

PRÍBEH EVY


Eva vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila 12 rokov v prostredí nadnárodných spoločností a zastávala niekoľko profesionálnych, vrátane líderských rolí v oblasti ľudských zdrojov.

Na konci roku 2011 sa ocitla na rázcestí, kedy sa intenzívne venovala otázke ďalšieho smerovania, hľadania zmyslu a cesty udržateľného úspechu. Po absolvovaní terapie tmou pod vedením PhDr. Urbiša sa v roku 2012 rozhodla vykročiť na cestu, v rámci ktorej sa spojilo podnikanie a poslanie. Založila vlastnú spoločnosť a postupne sa začala naplno venovať hlbokému a systematickému rozvoju človeka. Eva sa stala autorkou transformačných programov, v ktorých sprevádza svojich klientov z niekoľkých krajín sveta cestou sebapoznania, sebaprijatia a nachádzania osobnej slobody. Svojou prácou napĺňa svoje poslanie: vedome podporuje vytváranie novej kultúry vzťahov a komunity ľudí poznajúcich svoju unikátnu hodnotu, schopných rozvíjať svoj potenciál a spolupracovať vo vzájomnej prosperite. Jej vášňou je aj posúvanie hraníc možného, dosahovanie vyššej kvality života na báze vnútornej rovnováhy a slobody. Eva verí v kontinuálny rozvoj, sama absolvovala 11 pobytov (spolu 128 dní) v tme v Čeladnej - v rámci terapie tmou, kde najdlhší trval 35 dní. V súčasnosti sa ako líderka LeadIN-centra venuje aj etablovaniu autentického líderstva, osobnej transformácii na medzinárodnej úrovni.


 

EVA V BODOCH


Vyštudovala psychológiu a venuje sa aj terapeutickým metódam

Pôsobila na manažérskych pozíciách aj na medzinárodnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov

Vedie spoločnosti LeadIN a INcenter na Slovensku, je spoluautorkou medzinárodne úspešného konceptu Atairu autentického líderstva

Absolvovovala niekoľko pobytov v tme, vrátane 35-dňovej terapie tmou v Čeladnej, spolupracuje s PhDr. Urbišom

Špecializuje sa na hlboké sebapoznanie a sebaprijatie, na prácu so strachmi