BARBORA AUGUSTÍNOVÁ

PRÍBEH BARBORY


Barbora vyštudovala manažment a marketing v odbore ekonómia a manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zastávala pozície prevažne v oblasti obchodu vo viacerých nadnárodných IT spoločnostiach. Na svojej kariérnej ceste dospela do bodu, kedy prehodnocovala predošlé smerovanie a rozhodla sa vykročiť v ústrety svojmu poslaniu a vášni. V rokoch 2020 a 2021 absolvovala Program Authentic Leadership, ktorý jej umožnil ešte viac posvietiť na ďalšie kroky. V súčasnosti svoje poslanie napĺňa ako Program líder a kouč v tíme LeadINcenter prácou so skupinami a individuálnymi klientmi.

Barbora získala certifikáciu v oblasti psychológie šťastia, koučingu a je aj trénerkou Mindfulness. Baví ju získavať nové poznatky, experimentovať a integrovať rôzne prístupy do praktického života. Verí, že každý má svoje autentické ja, ktoré ho pri správnom načúvaní vedie k životu v slobode, radosti a ľahkosti v súlade s vlastnou hodnotou.


 

BARBORA V BODOCH


Je program líderkou v tíme LeadINcenter

Zastávala pozície prevažne v oblasti obchodu vo viacerých nadnárodných IT spoločnostiach

Má certifikáciu v oblasti psychológie šťastia a koučingu

Je trénerkou Mindfulness