leadincenter_pictogram_g

MENÍME POHĽAD ĽUDÍ NA SEBA I NA SVET


Transformácia spočíva v zmene myslenia a postojov, na základe čoho sme schopní zmeniť aj svoje správanie. Prostredníctvom vlastných unikátnych konceptov pomáhame našim klientom dosahovať trvalé zmeny vedúce k väčšej spokojnosti v pracovnom i v osobnom živote.

Sme sprievodcami jednotlivcov, tímov a firiem.

leadincenter_pictogram_g

ZAMERIAVAME SA NA SYSTEMATICKÝ HĹBKOVÝ ROZVOJ S DÔRAZOM NA PRAKTICKÚ APLIKÁCIU

Ponúkame transformačné programy, v ktorých sú integrované reálne skúsenosti z oblasti biznisu, modernej psychológie a neurovedy. Ich súčasťou sú pravidelné stretnutia s množstvom praktických techník, cvičení a rôznorodých prístupov. Vedú ich skúsení lektori, bývalí manažéri z medzinárodných firiem, ktorí nie sú len teoretici, ale skutočne žijú transformáciou vo svojich životoch.

SME PRIEKOPNÍKMI NA TRHU


 • Ako prví sme na Slovensku predstavili autentický leadership a rozbehli transformačné programy pre lídrovi a kľúčových zamestnancov, zamerané na zmenu postojov k budovaniu úspechu a spokojnosti.
 • Máme najväčšie skúsenosti na trhu so systematickým rozvojom ženského leadershipu - od roku 2013 sme v rámci našich programov pracovali s viac ako 1500 ženami.

MÁME MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY


 • Rôznorodosť je našou vášňou, preto pracujeme so ženami i s mužmi z rôznych krajín a kultúr.
 • Naše programy autentického líderstva od roku 2013 absolvovalo už vyše 3000 lídrov z viac ako 100 spoločností v Európe, na Blízkom Východe a v Japonsku.

PRINÁŠAME SKUTOČNÚ ZMENU


 • 99% absolventov uviedlo, že náš program bol jedným z najprínosnejších leadership programov, ktorých sa zúčastnili, a odporučili by ho ostatným.
 • 96% absolventov zaznamenalo zlepšenie ich schopnosti viesť, motivovať a zapájať druhých vďaka programu.
 • 90% absolventov zaznamenalo vyššiu odolnosť voči záťaži a zlepšenú schopnosť zvládať stres, tlak a náročné situácie.
 • 87 % účastníkov sa po absolvovaní programu cítilo pokojnejšie, vyrovnanejšie a spokojnejšie v práci aj v osobnom živote.
 • Viac ako 77 % účastníkov našich programov uviedlo, že po absolvovaní programu sa zlepšila ich výkonnosť.


Cesta za úspechom môže byť vyčerpávajúca. Na základe našich skúsenosti však vieme, že úspech a spokojnosť sa nevylučujú. Vedomá voľba toho, ako úspech vytvárame nám umožňuje byť úspešným a naplneným zároveň. Dôležité je, aby sme robili veci efektívne, ale aj s ľahkosťou – držali sa svojho talentu, integrovali svoje vášne a nachádzali zmysel v tom, čomu sa venujeme. Zároveň, aby sme využívali silu tímu prostredníctvom vzájomne prospešnej spolupráce.


leadincenter_pictogram_g

PRE KOHO SÚ URČENÉ PROGRAMY?

 • Pre nadnárodné spoločnosti, stredné a menšie podniky a podnikateľov
 • Pre firemnú aj súkromnú klientelu
 • Pre ľudí na križovatke v kariére alebo osobnom živote
 • Pre teenegerov a mladých profesionálov
 • A pre všetkých, ktorí majú potrebu a skutočný záujem o rozvoj a posun vo svojich životoch
leadincenter_pictogram_g

ČO JE CIEĽOM SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNYCH PROGRAMOV?

 • Hlbšie poznanie a rozvoj svojej autentickosti
 • Posilnenie akceptácie seba a druhých
 • Vytváranie úspechu s väčšou ľahkosťou
 • Rozvoj líderského mindsetu a postojov
 • Akcelerácia tímového potenciálu a využitie rôznorodosti
 • Lepšie zvládanie záťažových situácií
 • Prehlbovanie dôvery a efektivity spolupráce v tíme
 • Zvýšená životná spokojnosť a rovnováha

PONUKA PROGRAMOV


 

Čo o našich programoch povedali absolventi? • Vaska Zaykova, GO IT! Academy - Lead, Raiffeisen Bank International
  Spoločnosť LeadIN je našim dôverným partnerom od roku 2018. Ich program Authentic Leadership bol súčasťou 3 interných rozvojových programov (pre Agile koučov, Business Analytikov and Data Scientist-ov). Už viac ako 120 zamestnancov skupiny Raiffeisen (Rakúska, Strednej a Východnej Európy) absolvovalo LeadIN - workshopy so zameraním ako byť úspešným lídrom sebe samému a ako viesť iných k dosahovaniu lepšieho výkonu a lepších výsledkov. Workshopy boli pripravované na mieru a prispôsobené špecifickým potrebám našich účastníkov, a čo je najdôležitejšie, preukázali viditeľný vplyv na rozvoj líderských schopností našich kľúčových zamestnancov v celej skupine Raiffeisen Group. Spätná väzba našich účastníkov ukázala, že si cenia nielen kvalitu a relevantnosť obsahu, ale aj pozornosť a starostlivosť, ktorú počas workshopov dostávali. Moja spätná väzba, ako organizátora zodpovedného za programy, je veľmi pozitívna: plynulá a veľmi prospešná spolupráca pred, počas a po každom workshope, spĺňajúca všetky naše požiadavky. LeadIN prispieva k transformácií našich lídrov a teším sa na ďalšie spoločné projekty!
 • Monika Bugarova, Sr. EMEA CX and Customer Care Manager, Lenovo
  Počas môjho profesionálneho života som čelila pomerne často situáciám, kedy ma žiadali, aby som zmenila svoj prístup; v mojom prípade to znamenalo nevidieť nejaké nápady v negatívnom svetle a namiesto poukazovania na to, čo sa pokazí, som mala poskytnúť lepší nápad alebo riešenie. Slovo "negatívna" bolo prilepené k môjmu menu. Úprimne povedané, snažila som sa zmeniť svoje správanie a poskytnúť hviezdne nápady, ale stálo ma to veľa energie a nebola som veľmi úspešná. Považovala som sa za niekoho, kto nie je dosť dobrý. Hneď na začiatku tohto programu som sa dozvedela, že mojím talentom je vidieť, čo sa môže pokaziť a aké sú možné dôsledky. Konečne som pochopila, že na mne nie je nič zlé, som len odlišná. Tento program ma naučil, aby som bola viac sebaistá, sebavedomá v tom, čo robím a bola viac v rovnováhe. Naučila som sa ľahšie čeliť náročným alebo stresujúcim situáciám. Všetko, čo som sa dozvedela, som aplikovala aj do svojho osobného života a urobila ho tak kvalitnejším.

Pomohli sme viac ako 3000 lídrom z viac než 100 organizácii v strednej a východnej Európe, na Blízkom Východe a v Japonsku. • DITEC
 • Dr.Max
 • Emil Frey
 • EVIDEN
 • ING
 • INTER CARS
 • KRUH
 • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
 • Plzeňský Prazdroj
 • RENOMIA
 • Roche
 • SAS
 • SIEMENS Healthineers
 • SWAN
 • UNION
 • VÚB BANKA