Vedieme k pochopeniu vlastnej autenticity a vytváraniu vzájomnej prosperity prostredníctvom spolupráce. Pomáhame klientom dosahovať úspech, spokojnosť, väčšiu stabilitu a rovnováhu.


leadincenter_pictogram_g

MENÍME POHĽAD ĽUDÍ NA SEBA I NA SVET


Transformácia spočíva v zmene myslenia a postojov, na základe čoho sme schopní zmeniť aj svoje správanie. Prostredníctvom nášho vlastného unikátneho konceptu pomáhame našim klientom dosahovať trvalé zmeny vedúce k väčšej spokojnosti v pracovnom i v osobnom živote.

leadincenter_pictogram_g

ZAMERIAVAME SA NA APLIKÁCIU ZMIEN MYSLENIA DO PRAXE

Po získaní schopnosti pozrieť sa na danú situáciu, seba i druhých z rôznych uhlov pohľadu, je dôležité tieto zmeny prenášať do každodenného života. Náš prístup a všetky naše aktivity sledujú práve tento zámer, preto s našimi klientmi pracujeme systematicky, dlhodobo a hĺbkovo.

SYSTEMATICKÝ A DLHODOBÝ ROZVOJ


Ponúkame transformačné programy, v ktorých sú integrované reálne skúsenosti z oblasti biznisu, modernej psychológie a neurovedy. Ich súčasťou sú pravidelné stretnutia s množstvom praktických techník, cvičení a rôznorodých prístupov, ktoré vedú naši skúsení programoví lídri, bývalí manažéri z medzinárodných firiem a top manažment prostredia, ktorí nie sú len teoretici, ale skutočne žijú transformáciou vo svojich životoch.


TRANSFORMAČNÝ PRÍSTUP PODĽA VLASTNÉHO UNIKÁTNEHO KONCEPTUMáme medzinárodné úspechy. Náš program autentického líderstva - Atairu authentic leadership (AAL) - od roku 2013 absolvovalo už vyše 2000 lídrov z viac ako 100 spoločností a 40 krajín sveta, vrátane Japonska a Blízkeho východu.


NAŠE PROGRAMY A AKTIVITY


Cesta za úspechom môže byť vyčerpávajúca. Na základe našich skúsenosti však vieme, že úspech a spokojnosť sa nevylučujú. Vedomá voľba toho, ako úspech vytvárame nám umožňuje byť úspešným a naplneným zároveň. Dôležité je, aby sme robili veci efektívne, ale aj s ľahkosťou – držali sa svojho talentu, integrovali svoje vášne a nachádzali zmysel v tom, čomu sa venujeme. Zároveň, aby sme využívali silu tímu prostredníctvom vzájomne prospešnej spolupráce.


leadincenter_pictogram_g

PREČO KOHO SÚ URČENÉ PROGRAMY?

 • Pre nadnárodné spoločnosti, stredné a menšie podniky a podnikateľov
 • Pre firemnú a súkromnú klientelu
 • Pre ľudí na križovatke v kariére a osobnom živote
 • Pre teenegerov a mladých profesionálov
 • A pre všetkých, ktorí majú potrebu a skutočný záujem o rozvoj a posun vo svojich životoch
leadincenter_pictogram_g

CIEĽ SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNYCH PROGRAMOV

 • Hlbšie poznanie a rozvoj svojej autentickosti
 • Posilnenie akceptácie seba a druhých
 • Vytváranie úspechu s väčšou ľahkosťou
 • Rozvoj líderského mindsetu a postojov
 • Akcelerácia tímového potenciálu a využitie rôznorodosti
 • Lepšie zvládanie záťažových situácie
 • Prehlbovanie dôvery a efektivity spolupráce v tíme
 • Zvýšená životná spokojnosť a rovnováha

Pomohli sme tisícom lídrov vo viac ako 100 spoločnostiach v Európe, na Blízkom Východe a v Ázií.