LEADINCENTER AUTHENTIC YOU
 

LEADINCENTER JE ODBORNÉ CENTRUM OSOBNÉHO ROZVOJA A LEADERSHIP TRANSFORMÁCIE

Pomáhame klientom dosahovať väčšiu stabilitu, spokojnosť a prosperitu v pracovnom a osobnom živote. Pracujeme individuálne i so skupinami, so súkromnou klientelou, ako aj s organizáciami.