INDIVIDUÁLNY TRANSFORMAČNÝ PROGRAMK tomu, aby sme boli skutočnými lídrami pre druhých, je nevyhnutné, aby sme sa najprv stali lídrom sebe samému. V našom prístupe to znamená, že viem, kto som, poznám svoju unikátnu hodnotu, zdroje svojej vnútornej motivácie. Viem, aké sú moje strachy, viem s nimi efektívne narábať, ako aj vedome posúvať svoje limitujúce vzorce, ktoré mi bránia budovať udržateľný úspech.


V našom prístupe používame vlastný koncept, čerpáme z vedomostí a z reálnych skúseností z oblasti psychológie a neurovedy. Aplikujeme kombinované techniky z coachingu, transformačného poradenstva i hĺbkovej práce s človekom. Individuálny program vždy nastavíme podľa potrieb daného klienta – obsah i rozsah (spravidla 5-10 stretnutí s frekvenciou 2-4 týždne).INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

Darčekový poukaz k programuV prípade záujmu nás kontaktujte na: coordination@leadincenter.com