TEREZA SINČÁKOVÁ

PRÍBEH TERKY


Tereza mala od detstva mnoho rozličných záujmov od literatúry, herectva cez biológiu, astronómiu až po filozofiu a dejiny. Vyštudovala Politológiu na Fakulte Politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 2013 sa naplno venuje rozvoju ľudí, podpore ich talentu, vzdelávaniu sa a organizácii konferencií, tréningov a školení. Je absolventkou Authentic Leadership Programu aj kurzu autohypnózy. Má veľké pochopenie pre rôznorodosť a jedinečnosť každého človeka. Je rodená optimistka, ktorá ešte stále spoznáva svet okolo seba, teší sa z neho a učí sa v ňom žiť. Momentálne, sa venuje štúdiu psychológie, výchove svojej dcéry a v rámci spolupráce s LeadINcenter prispieva písaním textov a článkov k podpore online komunikácie a komunity.


 

TEREZA V BODOCH


Pre LeadINcenter pracuje ako External Communication Lead 

Má na starosti podporu online komunity a propagáciu na sociálnych médiách

Medzi jej aktuálne záujmy patria rozprávky, neverbálna komunikácia a vývin detí a ich výchova

Je optimistka, supporter a absolventka Authentic Leadership Programu