RADKA DOHNÁLOVÁ

PRÍBEH RADKY


Radka je zakladateľkou a líderkou spoločnosti ATAIRU. Radka sa špecializuje na budovanie, vedenie a transformáciu tímov.

Naše synergie s Radkou vznikli už v roku 2012, kedy s Evou Štefankovou vytvárali koncept Atairu Authentic Leadership-u a až do roku 2016 spolu viedli programy na medzinárodnej úrovni. V dôsledku nárastu aktivít a záberu, bolo potrebné sa teamovo v oboch krajinách rozšíriť a osamostatniť. Následne sa na Slovensku spoločnosť ATAIRU premenovala na LeadIN.


 

RADKA V BODOCH


Zakladateľka a líderka spoločnosti ATAIRU.

Jej poslaním je objavovať talent a poslanie iných ľudí.

Špecializuje sa na budovanie, vedenie a transformáciu tímov.

Získala titul MBA na Harvarde.

Pracovala pre OSN a McKinsey.

Je vydatá a má tri deti.