Vedieme k pochopeniu vlastnej autenticity a vytváraniu vzájomnej prosperity prostredníctvom spolupráce. Pomáhame klientom dosahovať úspech, spokojnosť a rovnováhu.


leadin_picto_brown

MENÍME POHĽAD ĽUDÍ NA SEBA I NA SVET


Transformácia spočíva v zmene myslenia a postojov, na základe čoho sme schopní zmeniť aj svoje správanie. Prostredníctvom nášho vlastného unikátneho konceptu pomáhame našim klientom dosahovať trvalé zmeny vedúce k väčšej spokojnosti v pracovnom i v osobnom živote.

leadin_picto_brown

ZAMERIAVAME SA NA APLIKÁCIU ZMIEN MYSLENIA DO PRAXE

Po získaní schopnosti pozrieť sa na danú situáciu, seba i druhých z rôznych uhlov pohľadu, je dôležité tieto zmeny prenášať do každodenného života. Náš prístup a všetky naše aktivity sledujú jeden spoločný zámer: docieliť pozitívnu kvalitatívnu zmenu v živote našich klientov.

NÁŠ PRÍSTUP JE SYSTEMATICKÝ A DLHODOBÝ ROZVOJ


Ponúkame transformačné programy, v ktorých sú integrované reálne skúsenosti z oblasti biznisu, psychológie a neurovedy. Ich súčasťou sú pravidelné stretnutia s množstvom praktických cvičení a rôznorodých prístupov, ktoré vedú bývalí manažéri z medzinárodného biznis prostredia. Zároveň sú to ľudia, ktorí nie sú teoretici, ale žijú transformáciou vo svojich životoch.


MÁME VLASTNÝ UNIKÁTNY KONCEPTMáme medzinárodné úspechy. Náš program autentického líderstva - Atairu authentic leadership (AAL) - od roku 2013 absolvovalo už vyše 2000 lídrov z viac ako 100 spoločností a 40 krajín sveta, vrátane Japonska a Blízkeho východu.


NAŠE PROGRAMY A AKTIVITY


Cesta za úspechom môže byť vyčerpávajúca. Na základe našich skúsenosti však vieme, že úspech a spokojnosť sa nevylučujú. Vedomá voľba toho, ako úspech vytvárame nám umožňuje byť úspešným a naplneným zároveň. Dôležité je, aby sme robili veci efektívne, ale aj s ľahkosťou – držali sa svojho talentu, integrovali svoje vášne a nachádzali zmysel v tom, čomu sa venujeme. Zároveň, aby sme využívali silu tímu prostredníctvom vzájomne prospešnej spolupráce.


SKUPINOVÉ PROGRAMY

  • Posilnenie spolupráce
  • Akcelerácia tímového potenciálu
  • Využitie tímovej rôznorodosti
  • Prehlbovanie dôvery v tíme
  • Lepšie zvládanie záťažových situácií

INDIVIDUÁLNE PROGRAMY

  • Hlbšie poznanie svojho autentického ja
  • Posilnenie akceptácie seba a druhých
  • Vedomý rozvoj vlastného potenciálu
  • Vytváranie úspechu s ľahkosťou
  • Zvýšená životná spokojnosť a rovnováha

Pomohli sme tisícom lídrov vo viac ako 100 spoločnostiach v Európe, na Blízkom Východe a v Ázií.