INTERNATIONAL ATAIRU AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAM – v anglickom jazyku

CROSS – COMPANY AUTENTICKÝ LEADERSHIP PROGRAM – ZMIEŠANÁ SKUPINA (AL)
2. augusta 2021

Otvárame 21.11.2022 - prebieha registrácia.

Cieľom nášho 10 - mesačného programu je viesť účastníkov k autentickému líderstvu, ktoré je založené na princípoch vytvárania úspechu udržateľným spôsobom a na dosahovaní vzájomnej prosperity prostredníctvom spolupráce s druhými. Pod vedením skúsených lektorov - bývalých manažérov, v skupine účastníkov – lídrov naprieč rôznymi odvetviami a funkciami, objavíte svoj vrodený talent, zdroje vášni a vaše svoje poslanie, zlepšite svoju výkonnosť, spokojnosť, odolnosť a schopnosť skutočne nadchnúť a inšpirovať ostatných. Program je určený pre anglicky účastníkov alebo aj pre lokálnych slovensky hovoriacich, ktorí chcú program absolvovať v angličtine. V tomto formáte spojíme skupinu 9 – 14 účastníkov, žien a mužov, pričom vybrané témy budeme naďalej dodávať oddelene vzhľadom na rodové špecifikácie. Spojením oboch skupín v rámci nasledujúcich interakcií zaistíme okamžitú aplikáciu a možnosť výmeny uhlov pohľadov.

Čo Vás počas 10 mesiacov v programe čaká?

  • Identifikujete svoje autentické ja, preskúmate cestu ako vedome vytvárať udržateľný úspech v osobnom i profesionálnom živote.
  • Objavíte svoje vášne a talenty, objasníte si svoj zmysel (poslanie).
  • Odomknete svoje najväčšie strachy, limitujúce vzorce v mysli a získate ľahkosť pri zvládaní a riešení náročných situácií tak v pracovnom, ako i v osobnom živote.
  • Rozviniete si schopnosť viesť druhých a motivovať ich k prirodzenému napredovaniu.
  • Pretransformujete si vnímanie možností vo svojom okolí a zlepšíte si schopnosť ovplyvňovať svoje prostredie.
  • Budete mať jedinečnú šancu zdieľať kolektívnu múdrosť, znalosti a skúsenosti a učiť sa od iných úspešných žien/mužov v prostredí dôvery.

V pripade záujmu nás kontaktujte na: coordination@leadincenter.com