PROGRAMY NA PREVENCIU STRESU

Súčasné prostredie života je veľmi rýchle a orientované na výkon. Dnešná intenzívna doba prináša so sebou zvýšenú chorobnosť a riziko syndrómu vyhorenia, tým pádom aj zníženú motiváciu a výkonnosť na pracoviskách. Toto si vyžaduje nový typ investície – do psychickej pohody a odolnosti zamestnancov. Medzi takéto jednoznačne patrí Mindfulness (všímavosť) a Inner Balance (vnútorná rovnováha).MINDBALANCE
MINDBALANCE je vlastný koncept, ktorý ponúka možnosť naučiť sa praktické techniky na lepšie zvládanie stresu, ponúka bezpečné miesto na zdieľanie, aj na vyventilovanie svojich strachov (obáv, pochybnosti, neistôt) v súčasnej zložitej situácii.

Zámer MINDBALANCE-programu je prispieť k vzájomnej prosperite prostredníctvom pomoci zamestnancom nájsť rovnováhu, lepšie zvládať problémy, chápať a zvládať vlastné strachy a získať tak celkovo väčšiu odolnosť voči záťaži a aktuálnym výzvam. Výsledkom toho bude ich zvýšená angažovanosť, efektivita a stabilný výkon, ktorý je prínosom aj pre zamestnávateľa.

CIEĽOM PROGRAMU JE:

 • zvýšiť schopnosť účastníkov porozumieť a lepšie zvládnuť situácie akútnej a chronickej záťaže v osobnom a profesionálnom živote,
 • získať vyššiu odolnosť,
 • udržať si fókus a vysoký výkon.

AKO PROGRAM FUNGUJE


Tento program je rozdelený do 2 formátov vhodných pre:


VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV

 • Obsah balíka

  2x skupinové webináre, 1x dobrovoľné individuálne psychologické poradenstvo pre záujemcov (1 hodina)

 • Typ skupinového stretnutia

  Interaktívny online webinár

 • Trvanie stretnutia

  1,5 hodiny

 • Frekvencia

  1/týždeň alebo 2 týždne

 • Počet účastníkov

  20

 • Obsah skupinového stretnutia

  - Krátka prezentácia aktuálnej témy interaktívnym spôsobom, priestor na otázky
  - Učenie praktických techník
  - Krátke cvičenie na uvoľnenie stresu

VYBRANÁ SKUPINA (manažéri, talenti,...)

 • Obsah balíka

  4x group-coaching , 3x dobrovoľné individuálne stretnutie pre záujemcov (1,5 hodina)

 • Typ skupinového stretnutia

  Online group coaching

 • Trvanie stretnutia

  2 hodiny

 • Frekvencia

  1/týždeň alebo 2 týždne

 • Počet účastníkov

  12

 • Obsah skupinového stretnutia

  - Prezentácia aktuálnej témy dohodnutej s účastníkmi
  - Zdieľanie najlepších praktík, učenie techník zameraných na riešenie problémov posilnených skupinovou dynamikou a okamžitou uplatniteľnosťou
  - Cvičenie na uvoľnenie stresu


MINDFULNESS
Mindfulness (všímavosť) je vedecky overená metóda, ktorá pomáha zvýšiť celkovú psychickú pohodu, tým i zdravie človeka, zároveň aj jeho efektivitu a výkon na pracovisku.

Cieľom programu Mindfulness je sprostredkovať účastníkom praktické techniky, ktoré im pomôžu skvalitniť pracovný a osobný život, zároveň aj zvýšenú schopnosť podávať efektívny, vyrovnaný výkon na báze psychickej pohody. Počas programu sa zamestnanci naučia techniky na:

 • Lepšie zvládanie stresu
 • Zvýšenie si schopnosti koncentrácie a pozornosti
 • Lepšie zaobchádzanie so zaťažujúcimi negatívnymi emóciami
 • Zvýšenie svojej schopnosti uvoľniť sa a relaxovať

AKO PROGRAM FUNGUJE


Program je rozdelený do štyroch 2-hodinových blokov, s odstupom 2 – 3 týždňov. Dvojhodinové bloky poskytnú dostatočný priestor na vysvetlenie teórie a praktické odskúšanie techník bez ďalšieho nutného ukrajovania z pracovného časového fondu. Zamestnanci po skončení workshopu môžu naučené okamžite aplikovať v praxi.INNER BALANCEInner Balance (vnútorná rovnováha) je vlastný koncept zameraný na zvýšenie celkovej psychickej odolnosti a pohody zamestnancov, tým pádom aj na posilnenie ich zdravia a efektivity na pracovisku. Skladá sa z unikátnej kombinácie niekoľkých techník a postupov inšpirovaných psychológou, neurovedou, konceptom mindfulness, Tao Jin a jógou.

Cieľom programu je zvýšiť schopnosť zvládať stres a záťažové situácie tak v pracovnom, ako aj v súkromnom živote. Účastníci sa naučia pracovať so svojimi strachmi a blokmi, lepšie tak budú využívať svoj potenciál. Ďalšie benefity:

Naučíte sa jednoduché a účinné techniky na prevenciu stresu a udržania rovnováhy, ktoré vám pomôžu pri rozvoji vyššej úrovne odolnosti, koncentrácie a uvoľnenosti Precvičovaním so skupinou získate praktickú skúsenosť ako použiť naučené techniky vo vašom každodennom živote, napríklad v emočne náročných situáciách, na stretnutiach alebo kdekoľvek to je užitočné a potrebné.


AKO PROGRAM FUNGUJE


Program sa realizuje skupinovo s maximálnym počtom 15 účastníkov. Časovo je rozdelený do štyroch 2-hodinových blokov, s odstupom 1 – 3 týždňov. Dvojhodinové bloky poskytnú dostatočný priestor na vysvetlenie teórie a praktické odskúšanie techník bez ďalšieho nutného ukrajovania z pracovného časového fondu. Zamestnanci po skončení workshopu môžu naučené okamžite aplikovať v praxi.