CROSS – COMPANY AUTENTICKÝ LEADERSHIP PROGRAM – ZMIEŠANÁ SKUPINA (AL)

PATHFINDER – ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE MLÁDEŽ
30. júla 2020
INTERNATIONAL ATAIRU AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAM – v anglickom jazyku
23. augusta 2022

Prvý ročník pripravujeme na jar 2022 - registrácia sa už začala.


Prvý ročník cross-company programu, ktorý  realizujeme v zmiešanej skupine s maximálnym počtom 15 účastníkov. V tomto formáte spojíme skupinu žien a mužov v pomere 1:1, pričom vybrané témy budeme sprostredkujeme oddelene vzhľadom na medzipohlavné rozdiely. Spojením oboch skupín v rámci nasledujúcich interakcií zaistíme okamžitú aplikáciu a možnosť výmeny uhlov pohľadov. Do programu sa môžu prihlásiť ženy a muži – manažéri/ky aj podnikatelia/ky, ktorí chcú spoznať spôsob, ako budovať udržateľný úspech a ako byť nielen úspešní, ale mať aj životnú spokojnosť a šťastie zároveň.

Čo Vás počas 10 mesiacov v programe čaká?

  • Identifikujete svoje autentické ja, preskúmate cestu, ako vedome vytvárať udržateľný úspech v osobnom i profesionálnom živote.
  • Objavíte svoje vášne a talenty, objasníte si svoj zmysel (poslanie).
  • Odomknete svoje najväčšie strachy, limitujúce vzorce v mysli a získate ľahkosť pri zvládaní a riešení náročných situácií tak v pracovnom, ako i v osobnom živote.
  • Rozviniete si schopnosť viesť druhých a motivovať ich k prirodzenému napredovaniu.
  • Pretransformujete si vnímanie možností vo svojom okolí a zlepšíte si schopnosť ovplyvňovať svoje prostredie.
  • Budete mať jedinečnú šancu zdieľať kolektívnu múdrosť, znalosti a skúsenosti a učiť sa od iných úspešných žien/mužov v prostredí dôvery.