CROSS – COMPANY AUTENTICKÝ LEADERSHIP PROGRAM PRE ŽENY (AL)

CROSS – COMPANY AUTENTICKÝ LEADERSHIP PROGRAM PRE MUŽOV (AAL)
CROSS – COMPANY AUTENTICKÝ LEADERSHIP PROGRAM PRE MUŽOV (AL)
21. januára 2019

Program štartujeme 23.11.2023 – posledné voľné miesta!.


V prvom roku naše cross-company programy realizujeme v oddelených skupinách, zvlášť pre ženy a mužov s maximálnym počtom 15 účastníkov. Vytvárame tak prostredie dôvery a cieleného rozvoja s ohľadom na isté špecifiká mužského a ženského líderstva, ale aj napr. práce s egom, so strachmi, limitujúcimi vzorcami, čo vyžaduje osobitý prístup u oboch skupín.
Do programu sa môžu prihlásiť ženy – manažérky aj podnikateľky, ktoré chcú spoznať spôsob, ako budovať udržateľný úspech a ako byť nielen úspešná, ale mať aj životnú spokojnosť a šťastie zároveň.

Čo Vás počas 10 mesiacov v programe čaká?

  • Identifikujete svoje autentické ja, preskúmate cestu, ako vedome vytvárať udržateľný úspech v osobnom i profesionálnom živote.
  • Objavíte svoje vášne a talenty, objasníte si svoj zmysel (poslanie).
  • Odomknete svoje najväčšie strachy, limitujúce vzorce v mysli a získate ľahkosť pri zvládaní a riešení náročných situácií tak v pracovnom, ako i v osobnom živote.
  • Rozviniete si schopnosť viesť druhých a motivovať ich k prirodzenému napredovaniu.
  • Pretransformujete si vnímanie možností vo svojom okolí a zlepšíte si schopnosť ovplyvňovať svoje prostredie.
  • Budete mať jedinečnú šancu zdieľať kolektívnu múdrosť, znalosti a skúsenosti a učiť sa od iných úspešných žien/mužov v prostredí dôvery.

Viac detailov o programe AUTHENTIC LEADERSHIP.
V pripade záujmu nás kontaktujte na: coordination@leadincenter.com