ZUZANA NÉMETHOVÁ

PRÍBEH ZUZANY


Zuzana vyštudovala prírodovedeckú fakultu, vedecký smer biológia so špecializáciou na rastlinnú fyziológiu.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila na domovskej fakulte, neskôr pracovala v štátnej správe a dlhodobo pôsobila v oblasti administratívy s každodenným kontaktom a komunikáciou s ľuďmi. Zuzana pôsobila aj v súkromnom sektore - v obchodnej spoločnosti. Medzi jej vášne patrí psychosomatika, akupunktúra a tradičná čínska medicína, ktorú sa rozhodla aj študovať. Jej celistvosť, rozsah a mnohoúrovnovosť ju dodnes fascinujú. Popri práci vyštudovala aj 1. školu prírodnej medicíny v Trnave a pokračovala štúdiom fytoterapie bylín a zmesí tradičnej čínskej medicíny. Celistvý prístup k človeku, osobný rast a rozvoj sú témy, ktoré ju pritiahli do LeadINcenter tímu, kde od januára 2023 zastáva pozíciu centrálnej koordinátorky. Okrem podpory programov má na starosti aj koordináciu office-u a tímu.


 

ZUZANA V BODOCH


Stará sa o našich klientov

Má na starosti koordináciu programov, office-u a tímu

Jej vášne sú psychosomatika, akupunktúra a tradičná čínska medicína

Vyštudovala biológiu a 1. školu prírodnej medicíny