JÚLIA VOJVODINSKÁ

PRÍBEH JÚLIE


Júlia vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, absolvovala postgraduálne 4-ročné špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, paralelne tiež 4-ročný dlhodobý výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, kurz hypnózy a autogénneho tréningu. Takmer 10 rokov pracovala v súkromnej ambulancii klinickej psychológie so zameraním na psychoterapeutickú prácu ako zriadovateľ, zamestnávateľ i zamestnanec zároveň.

Júlia sa od detstva zaujímala o otázky univerzálnej pravdy a spravodlivosti v ľudskom svete, hľadania jeho zmyslu, otázky fungovania ľudského myslenia, správania a jeho motivácie, úlohy mozgu a mysle, čo ju motivovalo aj k štúdiu psychológie. Počas svojho profesionálneho života spoznala veľa pestrých životných príbehov, často naplnených utrpením rôzneho druhu - od somatických ochorení, cez emočné trápenia a traumy až po patologické psychické stavy. Motivovalo ju to k ďalšiemu bádaniu fundamentálnych  tém a odpovedí na otázky: "Kto ako ľudské bytosti sme", "Aký je zmysel našich životov", "Ako dosiahnuť trvalú slobodu a šťastie". Vo svojej práci okrem profesionálnych vedomostí získaných počas jej dlhoročnej praxe, Júlia aplikuje aj svoje poznatky z neurovedy, kvantovej fyziky, z oblasti východných filozofií najmä buddhizmu, ale aj z kresťanskej tradície. Do svojho každodenného života integrovala meditačné postupy, ktoré jej pomáhajú pri udržaní vlastnej rovnováhy, ako aj pri pochopení fungovania ľudskej mysle. Júlia je od augusta 2020 externým členom LeadINcentra a poskytuje našim klientov individuálne psychologické poradenstvo a psychoterapiu.


 

JÚLIA V BODOCH