NOVÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Tieto programy sme vytvorili na báze podnetov od našich klientov, ktorí nás tým žiadali o vytvorenie špeciálneho formátu pre ich blízkych a známych. Programy sú určené pre súkromnú klientelu – t.j.  fyzické osoby, začínajúcich podnikateľov, ľudí na kariérnej križovatke alebo prestávke - pre tých, ktorí potrebujú a majú aj záujem o rozvoj a posun vo svojich životoch.


DISCOVERYRozvojový program pre mužov v slovenskom a v anglickom jazyku


Tento unikátny rozvojový program prináša možnosť objaviť nové spôsoby ako byť udržateľne úspešná a zároveň mať v živote väčšiu pohodu a kvalitnejšie vzťahy. Interakcie vo forme workshopov a akceleračného stretnutia sa konajú raz za 4 max. 6 týždňov. Počas programu aplikujeme rôzne techniky, ktoré sú okamžite využiteľné v každodennom živote.

Program pomáha:

Účastníci: skupina mužov - maximálny počet 9 účastníkov

Miesto konania: LeadINcenter, Grösslingová 51, Bratislava – Staré Mesto


PATHFINDERRozvojový program pre mládež


Pathfinder je program pre mládež na rozvoj ich leadershipu cez objavenie vlastného prirodzeného talentu a silných stránok, poznanie svojej hodnoty, porozumenie svojim strachom, obavám a možným blokom. Jeho zámer je viesť účastníkov k objaveniu rôznych spôsobov ako vedome, autenticky a s ľahkosťou budovať svoj úspech v živote tak v profesionálnom, ako aj v osobnom živote. Program pozostáva z interakcií vo forme workshopov a akceleračného stretnutia, s frekvenciou interakcií typicky každé 2 – 4 týždne.

Program pomáha:

Získať v živote väčšiu pohodu.
Objaviť, ako rôzne môže byť poprepájaný mozog každého z nás a prečo môžeš mať občas pocit, že sú okolo Teba niektorí "divní".
Porozumieť svojim vlastným strachom a limitujúcim vzorcom, ktoré máme od ranného detstva v našej hlave, a cez toto porozumenie nájsť svoju vnútornú silu a rovnováhu.
Rôzne spôsoby, ako zlepšiť svoju schopnosť komunikovať nielen s rovesníkmi ale aj s autoritami či deťmi a budovať si tak kvalitné a naplnené vzťahy s druhými.

Účastníci: skupina mladých vo veku 13-26 rokov, maximálny počet 9 účastníkov

Miesto konania: LeadINcenter, Grösslingová 51, Bratislava – Staré Mesto


Dopad programu PATHFINDER:

CESTA K SEBERozvojový program pre ženy v slovenskom a v anglickom jazyku


Tento unikátny rozvojový program prináša možnosť objaviť nové spôsoby ako byť udržateľne úspešná a zároveň mať v živote väčšiu pohodu a kvalitnejšie vzťahy. Interakcie vo forme workshopov a akceleračného stretnutia sa konajú raz za 4 max. 6 týždňov. Počas programu aplikujeme rôzne techniky, ktoré sú okamžite využiteľné v každodennom živote.

Program pomáha:

Účastníci: skupina žien - maximálny počet 9 účastníkov

Miesto konania: LeadINcenter, Grösslingová 51, Bratislava – Staré Mesto