PROGRAMY


LEADERSHIP PROGRAMY


Autentický leadership nie je o hierarchickej pozícii, je to prístup k životu. Autentický líder jedná v súlade so sebou samým. Pozná a vedome využíva svoj potenciál, talent, naplňuje svoje vášne a poslanie, zároveň v tom pomáha i druhým. Vo svojich tímoch maximalizuje spoluprácu, pričom jednotliví členovia sú vo flow – sú výkonnejší a spokojnejší zároveň.


PROGRAMY NA PREVENCIU STRESU A ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ


Súčasné prostredie života je veľmi rýchle a orientované na výkon. Dnešná intenzívna doba prináša so sebou zvýšenú chorobnosť a riziko syndrómu vyhorenia, tým pádom aj zníženú motiváciu a výkonnosť na pracoviskách. Toto si vyžaduje nový typ investície – do psychickej pohody a odolnosti zamestnancov. Medzi takéto jednoznačne patrí Mindfulness (všímavosť) a Inner Balance (vnútorná rovnováha).

leadin_picto_brown

AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMY PRE SKUPINY

Autentický leadership nie je o hierarchickej pozícii. Je to postoj k životu, založený na poznaní...
leadin_picto_brown

INDIVIDUÁLNY TRANSFORMAČNÝ PROGRAM

K tomu, aby sme boli skutočnými lídrami pre druhých, je nevyhnutné, aby sme sa najprv ..
leadin_picto_blue

MINDFULNESS

Mindfulness (všímavosť) je vedecky overená metóda, ktorá pomáha zvýšiť celkovú psychickú pohodu, tým …
leadin_picto_blue

INNER BALANCE

Inner Balance (vnútorná rovnováha) je vlastný koncept zameraný na zvýšenie celkovej psychickej …

Pomohli sme tisícom lídrov vo viac ako 100 spoločnostiach v Európe, na Blízkom Východe a v Ázií.