GROUP COACHING – SKUPINOVÉ STRETNUTIA PRE ÚČASTNÍKOV PROGRAMU AUTENTICKÉHO LÍDERSTVA

AUTHENTIC LEADERSHIP ADVANCED PROGRAM
21. januára 2019
CESTA K SEBE – ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE ŽENY
4. marca 2020

Tento program je určený iba pre absolventov programu AAL. Nový ročník otvárame 29.3.2021 - registrácia sa už začala..


Zámerom skupinového koučingu je posilnenie a prehĺbenie efektu a vybraných tém
z konceptu autentického líderstva. Účastníkom otvárame nové možnosti, ako reagovať a efektívne riešiť reálne životné situácie, nachádzať „out of box“ riešenia. Skupinová interakcia lídrov z rôznych spoločností a odvetví a ich zdieľanie aktuálnych problémov zníži úroveň stresu, prispeje k nastoleniu vnútornej rovnováhy, ktorá je esenciálna pre lídra, ktorý svojim prístupom veľmi ovplyvňuje fungovanie teamu.

Program pozostáva z 5 stretnutí v skupine do 12 účastníkov s typickou frekvenciou 1x za 4 týždne s trvaním 2 hodín.
Skupinové interakcie sú vo forme online i osobných stretnutí podľa dohody s účastníkmi. Všetko prispôsobíme aktuálnej situácií a potrebám klientov.

Efekt skupinového coachingu

Počas stretnutí účastník:

  • Posilnenie schopnosti efektívne riešiť problémy, profesionálne, ale aj osobné výzvy.
  • Zvýšenie pracovnej spokojnosti, efektivity, schopnosti efektívne interagovať s druhými.
  • Opätovná aplikácia rôznych nástrojov a metód, ktoré účastníci spoznali v programe autentického líderstva na podporu ich profesionálneho rozvoja.
  • Inšpirácia príkladmi zo skupiny, silný vplyv "aha" momentov, pochopenie svojich výziev a nachádzanie ich možných riešení.
  • Rozvoj empatie s možnosťou okamžitej aplikácie v pracovnom živote.V pripade záujmu nás kontaktujte na: coordination@leadincenter.com